referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľuboš, Ľubor
Nedeľa, 24. septembra 2023
Závet
Dátum pridania: 27.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 233
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 

Veľa záleží na situácii a vzťahoch v rodine, schopnosti komunikovať a dohodnúť sa.

Formy závetu

Závet môže mať tri formy:

1. Závet napísaný vlastnou rukou s dátumom a obvyklým podpisom pisateľa. Ak je závet vyhotovený vlastnou rukou poručiteľa, nie je potrebná prítomnosť svedkov, ani podpis poručiteľa na ňom nemusí byť úrdadne overený. 2. Závet napísaný na stroji, napísaný rukou inej osoby, alebo vytlačený z počítača, ale vždy s dátumom, vlastným podpisom poručiteľa a podpismi dvoch svedkov. Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súšasne prítomnými výslovne v závete prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu, ktorá bola spísaná v prítomnosti dvoch svedkov. V závete musia byť uvedené ich celé mená. Obaja svedkovia musia byť uvedené ich celé mená. Obaja svedkovia musia byť súčasne prítomní počas písania celého závetu a musia závet aj hneď vlastnoručne podpísať. Závetom povolaný ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri zhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.
3. Závet spísaný u notára formou notárskej zápisnice. O spísanie takého závetu môže poručiteľ požiadať ktoréhokoľvek notára bez ohľadu na to, kde má poručiteľ závetu svoje trvalé bydlisko. Notárska zápisnica zostane v úschove tohto notára. Z notárskej zápisnice sa nevydávajú kópie. Poručiteľ jediný má právo hocikedy požiadať notára o nahliadnutie do svojho závetu, o jeho zmenu, alebo o jeho zrušenie.

Odmietnutie dedičstva

Dedič môže podpísať neodvolateľné vyhlásenie, v ktorom dedičstvo odmieta. Odmietnutie sa musí realizovať ústnym vyhlásením na súde, ktorý dedičstvo prerokováva, alebo písomným vyhlásením zaslaným tomuto súdu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť upovedomený. z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Tento krok treba dobre zvážiť, lebo situácia v rodine sa často mení a o niekoľko rokov môže byť celkom iná. Ak dedič, ktorý dedičstvo odmietne, má deti, jeho deti automaticky postupujú na jeho miesto. Ak si dedič želá, aby jeho dedičstvo dostal jeho súrodenec, je lepšie dedičstvo prijať a potom spísať dedičskú dohodu, v ktorej svoj podiel prenechá svojmu súrodencovi. Na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy a o svojom dedičskom práve bol upovedomený vyhláškou súdu, ale v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prerokúvaní dedičstva neprihliada.

Vydedenie

Prejav vôle o vydedení potomka môže byť buď súčasťou závetu, alebo môže byť napísaný v samostatnej listine.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Novák, Rudolf : Ako si pripraviť závet, Príroda Bratislava 2001, NR SR : Zákony 2002 II. Občiansky zákonník úplné znenie, AlfaPrint Martin 2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.