referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Závet
Dátum pridania: 27.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 233
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
Čo je závet

Závet, niekedy nazývaný aj ,,testament“ alebo „posledná vôľa“. Ako právny úkon je jednostranným prejavom vôle poručiteľa, ktorým rozhoduje o vojom majetku v prípade smrti. Musí byť zostavený tak, aby nevznikli pochybnosti o tom, komu chcel poručiteľ svoj majetok odkázať. Závet má rýdzo osobný charakter, takže zastupovanie je vylúčené. Napísanie závetu je pozitívny proces prípravy právoplatného dokumentu, ktorý núti poručiteľa identifikovať:
a/ dedičov – členov rodiny a osoby, ktoré sú mu blízke, na ktorých mu záleží a ktoré chce zabezpečiť po svojej smrti
b/majetky a záväzky – peniaze a majetky, ktoré nadobudol a záväzky, ktoré má v čase úmrtia
c/ iné pokyny, ako napríklad želania týkajúce sa náhrobného kameňa či pomníka.
V závete poručiteľ ustanoví dedičov, určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov vzávete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica dedičského podielu zo zákona.
Títo potomkovia sa nazývajú i neopomenuteľní dedičia zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak uvedení potomkovia neboli vydedení. Závet musí urobiť len osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Ak je závet urobený v čase, keď je osoba zbavená svojprávnosti, je neplatný. V každom závete musí byť uvedený dátum, inak nie je platný.
Ak nemáte platný závet, vaša pozostalosť sa rozdelí podľa zákona. V prípade, že pravidlá dedenia podľa zákona nie sú v súlade s vašimi predstavami o rozdelení vašej pozostalosti, je rozumné zamyslieť sa nad svojím majetkom, usporiadať si všetky doklady a napísať závet. Závet pomôže vyhnúť sa komplikáciám v čase zármutku a umožní každému rozhodnúť sa, ako chce rozdeliť svoj majetok. Dedenie sa riadi podľa Občianskeho zákonníka § 460 až § 487. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, dedia dedičia zo zákona. Ak je v závete rozdelená len časť dedičstva, zvyšujúcu časť nadobúdajú dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu. Sú rodiny, ktoré sú schopné dohodnúť sa a rozdeliť časť alebo celý svoj majetok ešte počas svojho života darovaním majetku svojim najbližším. Je to vhodný spôsob vysporiadania budúceho dedičstva a často aj spôsob, ktorým sa dávyhnúť neskorším rodinným sporom.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Novák, Rudolf : Ako si pripraviť závet, Príroda Bratislava 2001, NR SR : Zákony 2002 II. Občiansky zákonník úplné znenie, AlfaPrint Martin 2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.