referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anabela
Sobota, 20. augusta 2022
Systematika práva
Dátum pridania: 02.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 769
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 

Veľmi dôležitou súčasťou občianskeho práva je problematika ochrany spotrebiteľa.

Zložky občianskeho práva:
-premlčanie
-vlastnícke právo
-držba
-vydržanie
-dedenie
-záväzkové právo

Pracovné právo
- tvorí súbor právnych noriem, ktorých predmetom sú spoločenské pracovné vzťahy. Sú to také vzťahy, pri ktorých zamestnávateľ za odmenu užíva pracovnú silu občana. V Zákonníku práce sa dozvieme o vzniku a formách pracovného pomeru, o nárokoch na odpočinok, o mzde, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, osobitných podmienkach žien a mladistvých a podobne.

Právo sociálneho zabezpečenia
- zasa v právnej forme realizuje sociálne a hospodárske práva občanov. Prechádza zásadnými zmenami, ktoré vyvrcholia celkovou reformou a jeho transformáciou do novej koncepcie sociálneho poistenia. Pozostáva nielen z množstva právnych predpisov upravujúcich túto oblasť, ale aj z mnohých medzinárodných zmlúv prijatých na úrovni OSN a Medzinárodnej organizácie práce. Dozvieme sa z nich o nemocenskom, dôchodkovom zabezpečení, sociálnej starostlivosti atď.

Obchodné právo
- upravuje vzťahy medzi podnikateľmi. Keďže nemáme tradíciu takýchto vzťahov, bude ešte dlho trvať, kým sa ustália, vyčistia, upokoja. Obchodné senáty súdov majú zatiaľ plné ruky práce.

Trestné právo
- reguluje súhrn povinností, ktoré máme nielen vo vzťahu k spoluobčanom, ale aj k spoločnosti. Dostáva sa k slovu vtedy, keď niekto spácha trestný čin. Trestný zákon presne opisuje konania, ktoré sú pre spoločnosť také nebezpečné, že ich treba kvalifikovať ako trestné činy. Do akej miery je čin pre spoločnosť nebezpečný, závisí od významu chráneného záujmu, ktorý bol činom dotknutý (zdravie, život, dôstojnosť), od spôsobu, akým bol vykonaný, od toho, aké má následky, za akých okolností bol spáchaný, od osoby páchateľa, od miery jeho zavinenia, pohnútok atď. Trestný čin možno spáchať aj pasívne, keď neurobíme niečo, čo sa od nás vyžaduje: napríklad motorista zrazí dieťa, ale nezastaví a neposkytne mu pomoc. Proti takémuto motoristovi musí zasiahnuť štát.

Zložky trestného práva:
-subjekt trestného činu
-vývinové štádia trestného činu
-objektívna stránka trestného činu
-trest a druhy trestov
-trestné právo procesné
-trestné konanie
-prípravné konanie
-predbežné prejednanie žaloby
-hlavné prejednávanie
-opravné konanie
-vykonávacie konanie

Správne právo
- je odvetvie sústredené na štátnu správu verejných vecí: dopravy, školstva, zdravotníctva, bytového fondu a podobne. Správne orgány (vláda, ministerstvá, rôzne ústredné orgány, okresné a obvodné úrady) podrobnejšie rozvádzajú zákony upravujúce veci v ich správe, navyše vydávajú rozhodnutia v konkrétnych prípadoch. Do správneho práva patrí aj zákon o vojenskej službe.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Základy práva, Správa sociálneho riadenia FMO Praha, 1991, 2. Barancová, H., Lehotská, M.: Základy práva, Enigma Nitra, 2000, 3. Krsková, A., Krátka, D.: Základy práva, SPN Bratislava, 1996
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.