referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vasil
Piatok, 14. júna 2024
Systematika práva
Dátum pridania: 02.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 769
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Platné právo každého štátu tvoria právne normy – pravidlá správania sa v určitých podmienkach a situáciách. Majú zvláštnu formu a a v prípade ich nerešpektovania štát siahne po donútení. Tieto pravidlá sú obsiahnuté vo väčších celkoch – právnych predpisoch (zákonoch, nariadeniach, vyhláškach).

Systém práva je v praxi chápaný rôzne, a to hlavne v troch základných podobách:
1) Systematické usporiadanie práva do odvetvia /správne práva, trestné práva/
2) Systematické usporiadanie právnych noriem /predpisov/ podľa ich právnej sily /ústava, ústavné zákony, zákony, podzákonné normy
3) Systematické triedenie práva podľa štruktúry právotvorných orgánov /republikové a miestne/
Skupinu právnych noriem /predpisov/ upravujúcich určitý druh spoločenských vzťahov, povedzme pracovné, občianske, či trestné vzťahy, nazývam odvetvím práva. Ucelenosť, relatívna samostatnosť odvetví sa prejavuje aj v tom, že normy, ktoré do nich patria, bývajú prehľadne, presne a jasne usporiadané do určitého systému- kodifikácie. Kódex bol pôvodne súbor tabuľ, neskôr papyrusových listov, na ktoré sa písalo. Dnes je to kompletný organický usporiadaný súbor právnych textov určitého odvetvia, ktorý má podobu zákona, napr. Občiansky zákonník, Trestný zákon, Obchodný zákonník, Zákonník práce a pod. Sú to knihy tak akurát do ruky, prehľadné a ľahko dostupné. Štátne alebo ústavné právo
- sa sústreďuje na najvýznamnejšie spoločenské vzťahy, upravené najmä v ústave a ústavných zákonoch: náklady hospodárskej sústavy a politického systému štátneho zriadenia, štátnych a samosprávnych orgánov, organizácie súdov, práva a povinnosti občanov. Ústava je najvyšším zákonom krajiny a základným právnym rámcom pre fungovanie politickej moci. Limituje moc a rozdeľuje ju medzi parlament, vládu a súdnictvo.

Slovenský systém práva
- zahrňuje tieto najdôležitejšie odvetvia:
a) štátne /ústavné / právo
b) občianske a rodinné právo
c) obchodné právo
d) pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
e) trestné právo
f) správne právo
g) finančné právoObčianske právo
- zaujímajú najrozmanitejšie vzťahy vznikajúce medzi občanmi navzájom, medzi občanmi a organizáciami, ako aj medzi občanmi a organizáciami na jednej a štátom na druhej strane. Občiansky zákonník nám povie, ako sú chránené naše osobnostné práva, zaoberá sa vlastníckym právom, dedením, významom plynutia lehôt v práve a inými otázkami.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Základy práva, Správa sociálneho riadenia FMO Praha, 1991, 2. Barancová, H., Lehotská, M.: Základy práva, Enigma Nitra, 2000, 3. Krsková, A., Krátka, D.: Základy práva, SPN Bratislava, 1996
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.