referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Nedeľa, 16. januára 2022
Zahraničná politika SR
Dátum pridania: 02.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 419
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 17m 20s
Pomalé čítanie: 26m 0s
 

Konvencia vstúpila do platnosti 30.09.1961.

Základné ciele OECD:

- dosiahnúť trvalý ekonomický rast a zamestnanosť
- podporovať ekonomický a sociálny blahobyt krajín OECD cez koordináciu ich politík
- stimulovať a harmonizovať úsilie svojich členov v pomoci rozvojovým krajinám.


Orgány OECD:

Najvyšším orgánom je Rada OECD, ktorú tvoria zástupcovia všetkých členských štátov. Každoročne volí Výkonný výbor OECD. Činnosť OECD sa rozvíja prostredníctvom 100 špeciálizovaných výborov a pracovných skupín, ktoré v spolupráci s Medzinárodným sekretariátom (sídli v Paríži, vedie ho Generálny tajomník OECD) posudzujú veľký okruh špecifických problémov a vydávajú odporúčania ako ich riešiť.

Vrámci OECD pôsobí päť autonomnych a poloautonómnych orgánov:

- Medzinárodná agentúra pre energiu
- Európska agentúra pre jadrovú energiu
- Ústredie OECD pre rozvoj
- Ústredie OECD pre výskum a inováciu v oblasti výchovy
- Výskumný projekt

V súčasnosti OECD má 30 členských krajín – zatiaľ posledným (t.j. 30) plnomprávnym členom sa 14.12.2000 stala SR.Stredoeurópska iniciatíva -SEI

V novembri 1989 v Budapešti Iniciatíva „4“ - Quadragonála. Členskými krajinami boli: Rakúsko, Maďarsko, Taliansko a SFRJ.
V máji 1990 sa pripojila ČSFR a vznikla tzv. Pentagonála.
V júli 1991 pripojením sa Poľska vznikla tzv. Hexagonála. Po rozpade SFRJ sa júli 1992 pripojili Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina. Došlo k premenovaniu zoskupenia na Stredoeurópsku iniciatívu. V marci 1993 boli za členov prijaté nástupnícke štáty ČSFR – Česká republika a Slovenská republika (bez prerušenia kontinuity, t.j. od 1.1.1993).
V júli 1993 bolo za člena prijaté Macedónsko.
V máji 1996 boli za členov prijatí Albánsko, Bielorusko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina.
V novembri 1996 bolo za člena prijaté Moldavsko.


Základné ciele:

- prehĺbenie a rozšírenie spolupráce medzi členskými štátmi
- posilnenie účasti členských štátov na integrácii do EÚ
- posilnenie procesu ekonomickej transformácie členských štátov
- zmenšovanie dopadu rozdielov a disproporcií medzi členskými štátmi
- orientácia budúcich aktivít na pomoc najmenej rozvinutým členským štátom.

Orgány:

SEI nie je medzinárodnou organizáciou, ale je len jednou z foriem regionálnej spolupráce. Ako taká nemá ani štruktúru, ani riadiace orgány ani ostatné atribúty medzinárodnej organizácie. Najvyššou úrovňou SEI sú summity predsedov vlád členských štátov za účasti ministrov zahraničných vecí, ktoré sa konajú jedenkrát ročne.Okrem toho sa dvakrát do roka konajú schôdzky ministrov zahraničných vecí. Aktivity SEI sa opierajú predovšetkým o prácu stálych pracovných skupín. SR aktívne pôsobí v pracovnej skupina pre boj proti organizovanému zločinu a pracovnej skupine pre kultúru.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.