Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Predvolebná kampaň 2002 v Maďarsku

„Ako Európa nemôže existovať bez Maďarska, tak ani Maďarsko nemôže existovať bez FKGP, bez Strany maďarských maloroľníkov“
Torgyán J.
predseda Strany maďarských maloroľníkov
minister poľnohospodárstva z rokov 1998 - 2001


Témou mojej seminárnej práce je zmapovanie situácie v susednom Maďarsku pred parlamentnými voľbami a ujasnenie si určitých súvislostí. 7. apríla sa uskutočnilo prvé a 21. apríla sa uskutoční druhé kolo, podľa analitikov najneistejších parlamentných volieb v tejto krajine.
V súvislosti s Maďarskom možno na pomery postkomunistickej Európy hovoriť o neobyčajnej stabilite. Vychádzam na tomto mieste zo skutočnosti, že sa v krajine ani raz nekonali predčasné voľby, že päť z dnešných šiestich parlamentných strán je nimi už od roku 1990,a že do predvolebného boja vstupuje menšie množstvo strán. Sú nimi:
1. MSZP ( Maďarská socialistická strana / predseda Kovács László )
2. FIDESZ-MDF ( Zväz mladých demokratov-Maďarské demokratické fórum / predsedovia Pokorni Zoltán; Dávid Ibolya )
3. SZDSZ ( Liberálni slobodní demokrati / predseda Kunce Gábor )
4. MIÉP ( Strana maďarskej spravodlivosti a života: ultra pravica / predseda Csurka István )
5. CENTRUM ( predseda Kupa Mihály )
6. MP ( Robotnícka strana / predseda Thürmer Gyula )
7. FKGP ( Strana nezávislých maloroľníkov / predseda Torgyán József )
8. Új baloldal ( Nová ľavica / predseda Schiller László )

Pri mapovaní situácie sústredím pozornosť na Zväz mladých demokratov (FIDESZ) a čiastočne na jeho najväčšieho politického rivala, Maďarskú socialistickú stranu (MSZP). Venovať sa budem predvolebným sľubom, plánom a straníckym programom, vyjadrených v diskusných reláciách prostredníctvom predsedov kandidujúcich strán. Vyjadrenia by som v závere konfrontoval s výsledkami prvého kola volieb. Pokúsim sa potom o získanie odpovede na otázku: „Čo bude ako fungovať, keď tá ktorá strana zvíťazí.“ Mám tu teraz na mysli MSZP a FIDESZ, keďže bolo viac ako isté, že práve jeden z nich bude víťazom. Na úplný záver by som si dovolil špekulatívne sa zamyslieť nad výsledkom druhého kola parlamentných volieb.

Úvod práce tvorí otázka politickej orientácie strán, keďže táto orientácia u väčšiny parlamentných strán nezaznamenala zásadnejšie zmeny. Až na jednu, ale zato výraznú výnimku: vládny FIDESZ pripomína ten zo začiatku deväťdesiatych rokov iba svojím menom a menami častí svojich lídrov. Z tohoto dôvodu by som sa rád pozrel na vývoj, respektíve urobil malú bilanciu existencie FIDESZ-u. FIDESZ vtedy
Vtedy išlo o jednu z najväčších nádejí nielen maďarskej politiky, ale aj v rámci celej postkomunistickej Európy. FIDESZ mal autentický image nepošpinených, komunizmom nenakazených mládežníkov, ktorí nie len že chcú, ale aj majú na to, aby vyriešili problémy maďarskej spoločnosti. Odmietal aj večné ideologické spory, predovšetkým od začiatku 20. storočia trvajúci spor medzi takzvaným urbánnym (liberálnym) a ľudovým (národno-konzervatívnym) smerom o to, do akej miery sa má modernizácia maďarskej spoločnosti zakladať na preberaní západných vzorov na úkor vlastných hodnôt a tradícií. Jeden zo zakladateľov FIDESZ-u už v rokoch 1988/89 hlásal likvidáciu komunizmu – komunistov. FIDESZ dnes
Dnes je však FIDESZ s výnimkou svojho, aj tak dosť selektívneho antikomunizmu – toho pravým opakom: prevzal v mnohom problematickú ideológiu tradičného maďarského konzervativizmu, ktorá občas prekračuje hranicu nacionalizmu, pričom operuje s pocitom osamoteného národa, na ktorom sa neustále páchajú najrôznejšie krivdy. S týmto priamo súvisiace Benešové dekréty sú len jasným príkladom predvolebne sa meniacej rétoriky politických strán, dovolím si tvrdiť, na celom svete.
Skôr, ako začnem hovoriť o predvolebných víziách, chcem spomenúť dobre prepracovanú štruktúru diskusných relácií na maďarských TV staniciach, ako na verejnoprávnych m1 a m2, tak i na súkromnej Duna TV, kde bol divákom postupne počas približne troch týždňov predvolebnej kampane, predstavený kompletný obraz politických strán. Diváci mali možnosť sledovať prenosy na m1 z akademickej pôdy, z prednáškových miestností Národohospodárskej fakulty a z Fakulty verejnej správy v Budapešti, kde boli postupne pozývaní všetci predsedovia strán, pričom každému z nich sa venovala jedna časť prenosov, v dĺžke trvania dvoch hodín. Posledné dve časti tejto série prenosov tvorili: duel medzi predsedami MSZP a FIDESZ-om, Kovács László a Pokorni Zoltán a duel medzi kandidátmi na predsedu vlády, Medgyessy Péter za MSZP a terajší predseda vlády Orbán Viktor za FIDESZ.

Spomínané prenosy boli na verejnoprávnej m1 dopĺňané ešte inou diskusnou reláciou, kde sa postupne stretli „každý s každým“ a kde sa jednotlivý predstavitelia politických strán vyjadrovali k otázkam zo svojho oboru, prihliadnúc pri tom na svoju politickú orientáciu. Súkromná Duna TV naproti tomu ponúkla reláciu so zastúpením všetkých kandidátskych strán, v osobách predsedov, pričom na okruhy tém mali všetci prítomní pevne stanovený časový limit. Práve posledne spomínaná diskusná relácia sa mi videla zaujímavá a vhodná toho, aby som sa o nej zmienil. V úvode relácie dostali jednotliví predsedovia kandidujúcich strán dve minúty na to, aby oboznámili diváka so svojim programom, prípadne vyjadrili sľuby a návrhy, ako by to fungovalo lepšie za ich vlády. Diskusnej relácie sa pre predvolebné povinnosti nezúčastnili predsedovia MSZP a SZDSZ.
MSZP 42.11%
FIDESZ-MDF 41.17%
„Vytvorili sme s FIDESZ-om spojenie. Pred štyrmi rokmi sme mohli len dúfať v sile spojenia. Teraz v silu veríme a môžeme na nej stavať. Stvorili sme sebavedomé Maďarsko. Obyvatelia Maďarska sú obyvateľmi Európy. Právom dúfajú v to, že si môžu vytvoriť také podmienky pre život, aké majú obyvatelia krajín EU. V predošlých štyroch rokoch sme dokázali, že maďarské hospodárstvo dokáže vytvoriť zlepšenie podmienok rodín, zlepšenie podmienok mladých, je schopná vytvárať domy, byty. Dokáže skoro trojnásobné zvýšenie minimálnej mzdy a len niekoľko dní uplynulo od toho, odkedy sme dostavali Národné divadlo, symbol našej kultúry. Dali sme našej domovine nádej, aby sme sa ako národ pričlenili k vyspelým európskym štátom. Robili sme svoju robotu a robíme ju i naďalej.“
-Z vyjadrenia je jasne citeľný dôraz kladený na obyvateľa, na jednotlivca. Jednoducho sa snažia prihovoriť každému obyvateľovi zvlášť. Váhu majú aj „obyvatelia Európy“ a ostatné spojenia s EU. Myslím si, že je dobré hovoriť o tom, čo sa urobilo, dokázalo a nie o tom, čo sa urobí. Za politika hovoria činy a to si, podľa mňa, FIDESZ-MDF uvedomil a ťažil z toho.


SZDSZ 5.48%
MIÉP 4.32%
„Politický program sa zaklada na troch nosných pilieroch: pretrvať, rozširovať, získať naspäť. Pretrvať znamená zastavenie tragického úbytku obyvateľstva. Darmo je v Maďarsku hociaká politika, keď ľud vymizne, tak i domovina zmizne a skončí sa aj náš život. Toto je veľmi ťažká úloha, to vieme. Nemôžeme to vyriešiť v jednom cykle. Robota desaťročí je k tomu potrebná. Aj štát je k tomu potrebný. Jeden starostlivý, ľudbudovateľský štát. Toto stojí v centre našich plánov, ktoré toto považujú za svoju prvoradú úlohu. Na to použijú všetky dostupné nástroje. Rozširovanie je s tým spojené.

Len ten národ sa vie rozširovať, ktorý má k dispozícii mladých, silných, životaschopných, ktorí túto vec vykonajú. Rozširovania hlavným predpokladom je sociálne a trhové hospodárstvo, ktoré chceme zrealizovať a ktoré globalizácie zmietla. Získať naspäť nasleduje na koniec. Musíme sa vrátiť k našim právam z minulosti. Musíme zobrať späť, čo sme stratili na privatizácii a musíme sa obklopiť takými silami, ktoré to dokážu dotiahnuť, ktoré nás dokážu zdvihnúť nad nás, aby sme ostali na tejto zemi Maďarmi. Toto je zmyslom nášho programu.“
-Myslím si, že tento príhovor je učebnicovým príkladom myšlienok ultra pravice. Keď vezmem do úvahy skutočnosť, že predseda MIÉP hrdo hlása svoj priateľský vzťah s rakúskym Heiderom, niet sa čo čudovať nad v mnohom populistických myšlienkach.
CENTRUM 3.84%
„Chceme stáť v centre, ako to vyplýva z názvu. Teda ani v pravo, ani v ľavo. Najdôležitejšia zložka programu je demokracia a právna bezpečnosť. Jej udražanie a ochrana na všetkých úrovniach. Máme viacej bodov programu, z ktorých najdôležitejší je bod poľnohospodárstva a s tým súviciaci rozvoj dedín a krajov. Myslíme si, že základom sú maloroľníci a malí podnikatelia, ktorých chceme priviesť do oveľa lepšej situácie. A nakoľko súčasťou CENTRUM-u sú i Zelení, považujeme za veľmi dôležité zdravé prostredie, ochranu životného prostredia a nakoniec aj celkový zdravý spôsob života.“
-Členov tejto strany z časti tvoria bývalí predstavitelia FIDESZ-u a MDF-u. Sú to teda ľudia, ktorí mali možno dosť „poslúchania“ a chceli ísť vlastnou cestou, byť si sami sebe pánmi. Príhovor sa mi zdá „nemastný-neslaný“. Považujem však za pozitívne, že si nekladú vysoké ciele.

MP 2.19%
„Robotnícka strana ide do volieb preto, aby sa konečne po dvanástich rokoch od politickej zmeny dostal robotník, procujúci človek do parlamentu, do vlády. Dvanásť rokov sľubovali maďarskému ľudu, že bude žiť lepšie, na oplatu vyhnali robotníkov, pracujúceho človeka z parlamentu. Nežijeme lepšie, za naše platy dostávame menej, za naše dôchodky môžeme kupovať menej. Robotnícka strana ide do parlamentu preto, aby mohol pracovať každý, kto pracovať chce. Chceme bezplatné školstvo, bezplatné zdravotníctvo. Chceme, aby bolo bezpečie. Chceme, aby keď si niekto večer ľahne, aby sa ráno bezpečne zobudil, aby mohol ísť pracovať. Chcem dôstojné spolunažívanie. Myslíme si, že robotník by mal byť v parlamente. Keď tam nieje, robia sa zákony proti nemu. Keď tam nieje robotnícka strana rozdeľujú sa štátne peniaze bez nás. My chceme tiež hovoriť do rozdeľovania štátnych peňazí.

Chceme radikálnu daňovú reformu. Chceme, aby v nosení jarma mal každý svoj podiel, aby ho niesli aj bohatí. Nech platia vyššie dane tí, ktorí môžu, ktorí majú veľa peňazí. Robotnícka strana má v kandidátke poctivých, slušných ľudí. Naši kandidáti nekradli, nepodvádzali, neboli skorumpovaní. Nedá sa o nich nič povedať. My sa domnievame, že po dvanástich rokoch je miesto robotníka v parlamente. Tam je jeho miesto a verím, že po voľbách tam aj bude.“
-Vyjadrenia a vlastne celá úroveň mi pripomína Jana Ľuptáka. Okrem neustáleho opakovania jednej myšlienky: „robotník má miesto v parlamente“, obzvlášť podarená je podľa mňa veta: „My chceme tiež hovoriť do rozdelovania štátnych peňazí.“ Táto veta by mohla byť kľudne nahradená vetou: „Aj my chceme z koláča, aj robotník chce nové auto, motorku!“
FKGP 0.77%
„FKGP je jedinou historickou stranou parlamentu. Bola založená 8. januára 1908. Od vtedy je krédom: Boh, vlasť, rodina. 8. januára 1908 sme si zobrali za cieľ rozbitie veľkostatkárskeho systému a vytvorenie rodinných hospodárstiev. 12. októbra 1930 sme sa obnovili. Vtedy sme si osvojili dve vedúce myšlienky. Jednou a tá je až dodnes na našej vlajke, je Všetko pre národ. Druhou je Všetko pre poľnohospodárstvo.Od tohoto dátumu sme aj občiaskou stranou a ako občianska strana sme dali národu všeobecné, rovnoprávne, tajné hlasovanie, štátne zriadenie republika, dali sme Forint a pod naším vedením po Trianonskej dohode sa dakázalo Maďarsko postaviť na nohy a po druhej svetovej vojne počas krátkych dvoch rokoch bolo úspešné vystavanie našej do prachu zničenej krajiny. Toto by sme si chceli ponechať a hlásame: Ani jeden centimeter štvorcový sa nemôže dostať do cudzích rúk. Chceli by sme posunúť hranicu odchodu do dôchodku, posunúť minimálny dôchodok, podporiť detské prídavky, povzbudiť hospodárstvo, priniesť naspäť maďarskú kultúru, zabezpečiť silu zachovania národa a pritom dynamizovať hopodárstvo.“
-Je to jasný príklad toho, ako sa dá ťažiť z minulosti, aj keď tým podľa mňa sa volič osloviť veľmi nedá. Strane chýbajú pozitívne činy z blízkej minulosti. Nie je na mieste hovoriť o činoch spred sto rokov. Volič chce výsledky, ale také, ktoré sa ho výsostne týkajú.
Új-bal 0.06%
„Nová ľavica je v štáte najmladšou stranou. Po dvojročnej príprave sme vznikli 29. septembra 2001, spojením jedenástich strán. Rozhodli sme sa, že dáme vzniknúť takej sociálnodemokratickej strane, ktorá dnes chýba na politickej palete.

Domnievame sa, že takáto strana sa musí dostať do parlamentu, lebo tí ľudia, ktorí priniesli pre túto krajinu v minulosti nepredstaviteľné obete, tí prakticky nič nedostali späť. Veľmi dôležité je o nás povedať, že sme jedineční. Nedostali sme žiadnu štátnu podporu. Svojou silou sme dosiahli to, čo sme dosiahli. Myslíme si, že to je dôkaz potreby sociálnodemokratickej strany. Uchytili sme sa v politickom živote. Vieme povedať, že žiadame miesto v politike. Sme si istý toho, že nová ľavica bude parlamentnou stranou. Z programu by som vypichol jedinú vec, keďže ešte stále hovoríme, že na konkrétnu otázku, treba dať konkrétnu odpoveď. My hovoríme, že postavenie preddôchodcov je ešte horšie ako dôchodcov. Tí dostávajú dôchodok, i keď malý. Preto tvrdíme, že tí, ktorí zamestnávajú ľudí nad 50 rokov, by mali dostať zľavu a tým by mali byť motivovaní na zamestnávanie týchto preddôchodcov. Toto je náš hlavný motív programu.“
-Myšlienky sa dajú jednoznačne označiť ako antireklama. Výroky: „Sme jedineční., Domnievame sa , že takáto strana sa musí dostať do parlamentu., Sme si istý toho, že nová ľavica bude parlamentnou stranou.“ Neexistuje, aby niekto volil tak sebavedomú a namyslenú stranu. Veď to vlastne vyznieva ako rozkaz, akoby hovorili ľuďom, koho musia voliť. Teraz by som vás rád oboznámil s tým, čo asi môže občan Maďarska očakávať, keď zvíťazí MSZP a čo, ak zvíťazí FIDESZ. Redaktor m1 kládol otázky zo života, príklady ľudí v rôznych životných situáciách. Išlo o duel medzi Szabo Sándorné za MSZP, členkou sociálneho a zdravotného výboru a Harrach Péter za FIDESZ, ministrom sociálnych vecí a rodiny. Otázky boli sociálno politické, boli to otázky rodiny, dôchodcov.
1. slobodná matka dvoch detí
MSZP
„Slobodná matka s deťmi môže počítať s tým, ak vykazuje pracovnú činnosť, teda ak je zárobkovo činná, že okrem zvýšenej finančnej podpory na rodinu, dostane i podporu, teda výpomoc v oblasti daní. Ak nebude schopná platiť celú čiastku daní, doplatok za ňu uhradíme my a to v hotovosti.“
FIDESZ
„My pokračujeme v rodinnej politike, v akej sme začali. Kladieme veľký dôraz na zľavy v daniach. Berieme do pozornosti aj školskú situáciu. Rodín sa táto otázka v našom programe dotýka v dvoch veciach. Jednou sú bezplatné učebnice na základných a stredných školách, druhou je bezplatné stravovanie na školách. Momentálne v novom sociálnom zákone dostávajú slabšie rodiny 50% zľavu na stravné v školských jedálniach.

Toto by sme chceli zmeniť na 100% zľavu.“

2. priemerná rodina ( 2 deti / pracujúci rodičia )
MSZP
„Keď teda ide o priemernú rodinu, v ktorej mesačný príjem je 100.000 HUF hrubého na osobu, lebo to je priemer, musia počítať s výraznými zľavami v daniach. Myslíme si, že tí, ktorí majú peniaze, veľa peňazí, tak tí nech platia vysoké dane. Priemernej rodine sa výrazne znížia dane a tak ostane viac pre rodinu.“
FIDESZ
„Vlastne ide o to isté, ako v predchádzajúcom prípade. Zľavy v daniach a snaha o 100%, teda bezplatné stravovanie detí v prípade, že finančná situácia je zlá a mesačný príjem rodiny neprekročí minimálny dôchodok.”

3. priemerná rodina, ale muž zo ženou sú druh a družka
MSZP
“Iba priamo rodič môže žiadať zľavy pre svoje dieťa. Chceme to zmeniť a máme to i v programe. Lebo podľa nás je úplne jedno, či sú zosobášení, alebo nie. Vychovávajú deti a sú teda rodičmi.”
FIDESZ
“Platí pre nich to isté.”

4. dôchodca, alebo chystajúci sa do dôchodku
MSZP
“Ja si myslím, že v súvislosti s dôchodcami by bolo najdôležitejšie spomenúť a vyzdvihnúť to, že oni nečakajú od vlády na milodary a almužnu, ale dôstojne dožitý život, na základe práva odpracovaných rokov. Toto by sme im chceli zabezpečiť.”
FIDESZ
“Medzi rokmi ´94 a ´98 klesla kúpischopnosť dôchodkov o 12%. Toto sa nám podarilo vyrovnať. To bolo našim sľubom v roku ´98, že každému ostane kúpischopnosť dôchodku. Oproti tomu sa nám to podarilo zvýšiť o 16%. V tomto by sme chceli pokračovať a to v troch bodoch. V nasledujúcich štyroch rokoch posilniť dôchodky, aby sa zvýšila reálna hodnota všetkých dôchodkov. Druhým bodom je, že vo vdovských dôchodkoch chceme urobiť 50% zvýšenie. A na poslednom mieste, pri najmenších dôchodkoch, teda u ľudí, ktorí mali to nešťastie, že išli do penzie v čase, keď im pridelili len veľmi malý dôchodok, tak tam by sme chceli zvýšiť.“

Výsledok prvého kola parlamentných volieb:

1. MSZP 42.11%
2. FIDESZ-MDF 41.17%
3. SZDSZ 5.48%
4. MIÉP 4.32%
5. CENTRUM 3.84%
6. Munkás párt 2.19%
7. FKGP 0.77%
8. Új-baloldal 0.06%

Ako vidieť z výsledkov, z prvého kola postúpili štyri strany: MSZP, FIDESZ, MDF a SZDSZ. Ostatné strany i napriek veľkej snahe príliš neoslovili voličov. Zaujímavý je veľmi tesný rozdiel medzi dvoma favoritmi. Ide o víťazstvo necelého percenta a tak môžeme očakávať silný boj o každého voliča, lebo v druhom kole pôjde doslova o každého jedného. Predseda MIÉP, Csurka už prostredníctvom televízie odkázal svojim voličom, aby volili FIDESZ-MDF. Jeho chovanie bolo mnohým jasné už od začiatku, keďže tieto strany majú najnovšie spoločný názor na veľké Maďarsko a na Benešové dekréty. Vedomí si toho bol určite i samotný Orbán.

Podobný odkaz voličom, tento krát však v prospech MSZP poslali predsedovia SZDSZ a MP. Zatiaľ by to vyzeralo nasledovne: MSZP 49.78% a FIDESZ-MDF 46.26%. Rozhodnúť by to teda mali voliči strany CENTRUM. Ak by sa priklonili k MSZP, víťaz je jasný. Ak sa však priklonia k FIDES-u, čo si myslím ja, vychádzajúc z toho, že stranu tvoria aj bývalí členovia práve FIDES-u a MDF, vyhrali by FIDESZ-MDF nad MSZP v neuveriteľnom pomere 49.84 ku 50.1%. Nie všetci voliči CENTRUM-u sa však musia rozhodnúť podporiť jednu a tú istú stranu.
Preto a tu sa vraciam k úvodu, označujú analitici voľby v Maďarsku 2002 za najneistejšie.

Zdroje:
TV besedy -
rozhlas -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk