referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oľga
Utorok, 23. júla 2024
Klasifikácia základných práv a slobôd
Dátum pridania: 11.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matelko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 733
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
Popri systéme práv a slobôd občanov, ktoré majú svoj základ v Ústave SR, sú mnohé z nich a ďalšie práva podrobne rozvedené v ďalších právnych normách, ktoré musia byť v súlade s touto ústavou, prípadne s inými ústavnými normami.
V súvislosti s klasifikáciou základných práv a slobôd treba predovšetkým uviesť princíp, ktorý sa uplatnil aj v obsahu ústavy a to, že ústava na prvom mieste upravuje okruh práv tzv. prirodzenoprávnej povahy. Tieto práva štát ústavným zákonom uznáva, vyhlasuje ich a potvrdzuje ich nescudziteľnosť, neodňateľnosť a neporušiteľnosť. Druhú skupinu z tohto zorného uhla tvoria práva a slobody, ktoré štát v ústavnej norme vyhlasuje, resp. priznáva. K nim v podstate môžeme zaradiť ostatné práva a slobody upravené v ústave. Okrem práv a slobôd tzv. prirodzenoprávnej povahy môžeme práva a slobody rozdeliť na práva osobné, práva politické, práva hospodárske, sociálne a kultúrne a na práva národnostných menšín a etnických skupín.
Z hľadiska právneho významu a priamosti pôsobenia ústavných noriem možno práva a slobody deliť na práva a slobody pôsobiace priamo a bezprostredne. K nim patrí okruh tzv. prirodzených práv človeka a celý rad ďalších práv a slobôd, ktoré vznikajú bezprostredne z ústavnej normy a nevyžadujú si ďalšiu právnu úpravu. Druhý okruh tvoria práva a slobody, ktoré predpokladajú úpravu alebo určenie hraníc uplatnenia prostredníctvom zákonov. Jednou z možných klasifikácií práv a slobôd je klasifikácia podľa subjektov týchto práv a slobôd. Podľa tohto identifikačného znaku môžeme práva a slobody rozdeľovať na:
a.) práva a slobody, ktorých nositeľom je fyzická osoba. To znamená, že tieto práva patria občanom, cudzím štátnym príslušníkom alebo osobám bez štátnej príslušnosti. V ústave je táto dikcia vyjadrená termínmi: „každý“, „ľudia“, „nikomu“, „všetkým“, „rodičia, deti“.
b.) práva a slobody viazané na štátne občianstvo. Znamená to, že subjektom týchto práv a slobôd sú na našom území výlučne len naši štátni občania. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím okruh týchto práv je relatívne uzky a viaže sa predovšetkým na politické práva. c.) práva a slobody, ktorých nositeľom sú subjekty, ktoré musia mať ďalšie vlastnosti. Môžeme ich nazvať tzv. špeciálne subjekty. Sú to deti, ženy, mladiství, osoby zdravotne postihnuté, zamestnanci, obvinení, atď. d.) práva, ktorých subjektom môže byť aj kolektív.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.