referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Sobota, 29. februára 2020
Kúpna zmluva
Dátum pridania: 14.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: evurikfurik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 541
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 21m 40s
Pomalé čítanie: 32m 30s
 

Ak fyzická osoba nemá miesto podnikania, je rozhodujúce jej bydlisko. Ide tu o doplnenie podmienky včasného oznámenia miesta kde bude možné s tovarom nakladať. Organizačnou zložkou môže byť odštepný závod alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, prípadne prevádzkareň. Miesto organizačnej zložky predávajúceho je miestom plnenia, len ak toto miesto včas oznámi predávajúci kupujúcemu

Keď predávajúce nedostatočne označí zásielku tovaru, je tovar dodaný už odoslaním len vtedy, ak predávajúci splní oznamovaciu povinnosť a bez zbytočného odkladu oznámi kupujúcemu, ktorý tovar, akého druhu, v akom množstve a kedy pre neho odoslal. Ak tak neurobí, k dodaniu tovaru dôjde až jeho faktickým odovzdaním dopravcom kupujúcemu.

Zo zákona vyplýva aj čas plnenia, ktorý môže byť určený v zmluve buď presným dátumom, alebo lehotou, ktorá je poskytnutá predávajúcemu a počas ktorej môže plniť kedykoľvek. Ak by právo určiť deň dodania v rámci určenej lehoty patrilo podľa zmluvy alebo s prihliadnutím na účel zmluvy kupujúcemu, určuje konečný termín plnenia v rámci určenej lehoty kupujúci.

V prípade, že si strany nedohodli začiatok lehoty na plnenie, začne táto plynúť odo dňa uzavretia zmluvy. Tiež je určený začiatok lehoty na splnenie povinností kupujúcim, aby sa tým zabránilo skráteniu lehoty pre predávajúceho.

V prípade, že predávajúci dodá tovar predčasne, má kupujúci právo buď plnenie prevziať, alebo ho má právo odmietnuť.


Zákon definuje aj určenie času plnenia výrazmi:

a) začiatkom obdobia – prvých 10 dní tohto obdobia
b) v polovice mesiaca – od 10. do 20. dňa mesiaca
c) v polovici štvrťroka – druhý mesiac štvrťroka
d) koncom obdobia – posledných 10 dní obdobia
e) ihneď – 2 – 10 dní podľa druhu tovaru

Pred týmito diapozitívnymi ustanoveniami, ktoré obsahujú interpretačné pravidlá potrebné pre určenie doby dodania, majú prednosť obchodné zvyklosti a ustálená obchodná prax, ktorá obvykle vyplýva zo spôsobu, akým obchodovali obe strany predtým.

Tento paragraf dopĺňa ustanovenia Obch. zákonníka a upravuje situáciu, kedy je predávajúci povinný aj bez vyzvania kupujúceho plniť, inak by sa dostal do omeškania. Lehota na plnenie v danom prípade plynie už od uzavretia zmluvy. Tovar musí byť dodaný na miesto dodania.

Doklady vzťahujúce sa na tovar

Doklady potrebné na prevzatia a užívanie tovaru sú doklady, ktoré musí predávajúci odovzdať kupujúcemu.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Kúpna zmluva SOŠ 2.9562 307 slov
Kúpna zmluva 2.9545 249 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9602 579 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9703 682 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9658 121 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9704 801 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9769 913 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.