referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Utorok, 25. februára 2020
Kúpna zmluva
Dátum pridania: 14.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: evurikfurik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 541
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 21m 40s
Pomalé čítanie: 32m 30s
 

Vadným plnením je také plnenie, ktoré je iné, než dohodnuté. Rovnako môže byť vadou tovaru, ak doklady potrebné na užívanie tovaru, napr. technická dokumentácia nezodpovedá dodanému typu výrobku. O vadné plnenie neide vtedy, ak predávajúci dodá menšie množstvo tovaru, ktoré v sprievodných dokladoch riadne vyznačí.

Zodpovednosť predávajúceho za vady je obmedzená vtedy, ak na výrobu tovaru, ktorý má vyrobiť, použije určité veci, ktoré mu dodá kupujúci. Rovnako nezodpovedá za vady, ak pri vynaložení odbornej starostlivosti predávajúci zistí, že vec nie je vhodná pre ním vyrábaný výrobok, avšak kupujúci na jej použití trvá.

Predávajúci sa môže zbaviť svojej zodpovednosti za vady, ak síce pôjde o vady, o ktorých kupujúci vedel alebo musel vedieť, ale budú sa dotýkať takých vlastností tovaru, ktoré boli dohodnuté. So súhlasom kupujúceho môže dodať tovar predávajúci ešte pred uplynutím doby určenej na dodanie. Súhlas môže byť urobený písomne a aj konkludentne (prevzatím tovaru). Ak však je takto predčasne dodaný tovar vadný, má právo voľby odstránenia vád predávajúci, a to až do doby ustanovenej pre dodanie tovaru, pretože kupujúci má právo na tovar bez vád už v dobe určenej na plnenie.

V zákone je zakotvená povinnosť pre kupujúceho prehliadnuť tovar v závislosti od jeho povahy s odbornou starostlivosťou, aby mohol zistiť čo najskôr tzv. zrejmé vady. Ak teda kupujúci preberá tovar priamo od predávajúceho, musí ho prezrieť v čase jeho odberu. Ak tak neurobí, neskôr bude musieť preukázať, že tovar mal vady už v čase prechodu nebezpečenstva. Ak sa uskutočňuje dodanie tovaru prostredníctvom dopravcu, môže byť kontrola tovaru odložená do doby, keď je tovar dovezený do miesta určenia. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu zistené vady okamžite bez zbytočného odkladu. Ak kupujúci neoznámi vady včas, nenastáva zánik práv, len sa jeho právo značne oslabilo tým, že sa stáva nevymáhateľným, ak v súdnom konaní alebo rozhodcovskom konaní vznesie predávajúci námietku premlčania .Ak vady kupujúci oznámil včas, musí si ich uplatniť v 4-ročnej premlčacej lehote od odovzdania tovaru na súde. Strany sa ale v zmluve môže dohodnúť na inej lehote pre oznámenie vád tovaru.

Záruka za akosť

Zodpovednosť za záruky znamená, že predávajúci zodpovedá nielen za vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva, ale aj za vady, ktoré zistí neskôr, a to v priebehu záručnej lehoty.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Kúpna zmluva SOŠ 2.9562 307 slov
Kúpna zmluva 2.9545 249 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9602 579 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9703 682 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9658 121 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9704 801 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9769 913 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.