referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľuboslava
Pondelok, 20. septembra 2021
Aké sú záruky dodržiavania ľudských práv v rámci Európskej únie
Dátum pridania: 24.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gitarina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 924
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 

V ponímaní deklarácie sa pod sociálnymi opatreniami rozumie zabezpečenie v nezamestnanosti, chorobe, starobe, vdovstve. Po prvýkrát sa spomína i materstvo a detstvo, ktoré majú nárok na zvláštnu starostlivosť. Jej konkrétna podoba však nie je uvedená;
E: Kultúrne práva (právo na vzdelanie, ochrana umeleckej tvorby právo zúčastňovať sa na kultúrnom živote).
Všeobecná Deklarácia ľudských práv priniesla úplné nóvum ponímania práv človeka. Je to základný dokument v oblasti ľudských práv na európskej i medzinárodnej pôde, od
ktorého sa odvíjali neskoršie dokumenty. Negatívom je vymáhateľnosť obsiahnutých práv, nakoľko je to iba deklarácia, ktorej nedodržiavanie je v konečnom dôsledku možné. IV. EURÓPSKY DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBôD

Vychádzajúc z iniciatívy Všeobecnej deklarácie vytvorila Rada Európy Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) .Dohovor je tiež spomínaný ako „ drahokam
na korune“ Rady Európy. Nové členské štáty sú povinné podpísať ho pri vstupe a ratifikovať ho do jedného roka.

Dohovor bol významný z troch hlavných dôvodov:
- zúčastnený štát (v terminológii medzinárodného práva "zmluvný štát") zaručil práva a slobody každého človeka;
- po prvýkrát bola vytvorená medzinárodná zmluva o ľudských právach s konkrétnym mechanizmom ochrany;
- parlamenty a súdne orgány získali pevný rámec ľudských práv, ktorý im pomáha pri prijímaní a interpretácii zákonov.
Zhrnutie preambuly:
Členské štáty Rady Európy pracujú v prospech mieru a väčšej jednoty založenej na ľudských právach a základných slobodách.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Slovník politických a právnych pojmov súčasnosti, 2. Dokumenty k štúdiu štátu a práva, Vydáva: Vydavateľstvo a nakladateľstvo OMEGA, a.s. Bratislava Autori a spracovatelia: J. Prusák, P. Holländer, A. Krsková Tlač – GRAFIA, š. p. závod 04, KYJOV 1. vydanie, Krátky sprievodca Európskym dohovorom o ľudských právach Vydalo: Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy Academia Istropolitana Bratislava Preklad: Robert Fico, Ján Svák, Peter Stavrovský Tlač: Slovenská republika, 1999, Lexikón – európska dokumentácia Vydavateľ: Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike Jazyková a redakčná úprava: Tatiana Žáryová Bratislava 2002, Ľudské práva na Slovensku JUDr. Robert Fico, CSc.; Mgr. Zuzana Kupcová, PhD. Vydalo: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom o Rade Európy v Bratislave v edícii „Ľudské práva na Slovensku“
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.