referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Štvrtok, 27. januára 2022
Aké sú záruky dodržiavania ľudských práv v rámci Európskej únie
Dátum pridania: 24.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gitarina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 924
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 

AKO PODÁVAŤ SŤAŽNOSTI
NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

VI.1 ÚVOD
Existuje niekoľko významných vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov, ktoré ĽP upravujú (niektoré z nich boli spomínané v predchádzajúcich kapitolách). V tejto kapitole chcem sústrediť pozornosť na jeden zo spomínaných medzinárodných nástrojov, ktorý nielenže zabezpečuje celý rad štandardných občanskych a politických práv, ale ktorý prináša aj premyslený mechanizmus kontroly dodržiavania ĽP v praxi. Je ním Dohovor o ochrane ľudskkých práv a základných slobod z roku 1950 a jeho protokoly, prijatý na pôde Rady Európy, nazývaný často aj jako Európsky dohovor o ĽP.
Dohovor so svojim kontrolným mechanizmom patrí v porovnaní s inými medzinárodnými dokumentami naozaj k najefektívnejším. Zabezpečuje jednotlivcom, skupinám osôb, ako aj mimovládnym organizáciám právo podať sťažnosť proti štátu – zmluvnej strane Dohovoru, o ktorej záväzne a s konečnou platnosťou rozhoden Európsky súd pre ĽP. Rozsudky tohoto súdneho orgánu majú často za následok zmenu vnútroštátnych právnych predpisov, rozhodnutí vnútroštátnych orgánov, či vyplatenie spravodlivého zadosťučinenia poškodenej osobe.
Vzhľadom na význam dohovoru v praktickom živote, som sa snažila vybrať otázky a odpovede na ne tak, aby čo najjednoduchším spôsobom priblížili práve podávanie sťažností na Európsky súd pre ĽP a poskytli ďalšie nevyhnutné informácie. VI.2 OTÁZKY
Aké práva zaručuje Dohovor?
Dohovor chráni celý rad práv a slobôd občianskeho a politického charakteru. V podstate ide o ľudské práva a slobody, ktoré nájdeme aj v Ústave SR. Z práv, ktoré Dohovor


nezaručuje, možno uviesť napr. právo na prácu, právo na minimálnu mzdu apod. tj. rôzne sociálne práva, ďalej právo vykonávať určité povolanie, právo na vydanie vodičského preukazu alebo právo na začatie trestného stíhania voči tretím osobám, či právo na milosť alebo zmiernenie trestu.
Akým spôsobom sa možno domáhať ochrany ĽP zaručných v Dohovore?
Každý, kto sa domnieva, že štát porušil jeho ľudské práva, má právo podať proti štátu sťažnosť.
Na ktorý orgán treba sťažnosť podať?
Od 01.11.1998, kedy nadobudol účinnosť Protokol č. 11 k Dohovoru meniaci kontrolný mechanizmus dodržiavania ĽP, sa sťažnosti podávajú na Európsky súd pre ĽP so sídlom v Štrasburgu.
Pozn.: do 01.11.1998 sa sťažnosti podávali na Európsku komisiu, ktorá ich posudzovala ako prvá. Ak Komisia vyhlásila sťažnosť za prijateľnú, rozhodol o nej s konečnou platnosťou a záväzne Európsky súd alebo Výbor ministrov Rady Európy. Celé konanie od podania sťažnosti až po jej rozhodnutie však trvalo v priemere viac jako 5 rokov.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Slovník politických a právnych pojmov súčasnosti, 2. Dokumenty k štúdiu štátu a práva, Vydáva: Vydavateľstvo a nakladateľstvo OMEGA, a.s. Bratislava Autori a spracovatelia: J. Prusák, P. Holländer, A. Krsková Tlač – GRAFIA, š. p. závod 04, KYJOV 1. vydanie, Krátky sprievodca Európskym dohovorom o ľudských právach Vydalo: Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy Academia Istropolitana Bratislava Preklad: Robert Fico, Ján Svák, Peter Stavrovský Tlač: Slovenská republika, 1999, Lexikón – európska dokumentácia Vydavateľ: Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike Jazyková a redakčná úprava: Tatiana Žáryová Bratislava 2002, Ľudské práva na Slovensku JUDr. Robert Fico, CSc.; Mgr. Zuzana Kupcová, PhD. Vydalo: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom o Rade Európy v Bratislave v edícii „Ľudské práva na Slovensku“
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.