referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Libuša
Piatok, 30. júla 2021
Aké sú záruky dodržiavania ľudských práv v rámci Európskej únie
Dátum pridania: 24.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gitarina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 924
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 

Snahy skrátiť dĺžku posudzovania jednotlivých sťažností, jako aj zefektívniťž štrasburské konanie, vyústili do prijatia Protokolu č. 11.
Kto môže sťažnosť na Súd podať?
Sťažnosť môže podať jednotlivec (bez ohľadu na štátne občianstvo, vek sociálny pôvod a trvalé bydlisko), mimovládna organizácia (náboženské alebo odborové organizácie, médiá, či obchodné spoločnosti, ale aj politická strana) alebo skupina osôb (skupina voličov, väzňov, prípravný výbor politickej strany).
Proti komu možno sťažnosť podať?
Len proti štátu, ktorý podľa sťazovateľa porušil jeho práva a je zmluvnou stranou Dohovoru.
Pozn.: pod štátom sa rozumejú všetky jeho zákonodarné, výkonné a súdne orgány. Štát zodpovedá aj za činnosť tých svojich orgánov, ktoré nepôsobia na jeho území, napr. diplomatické zastupiteľstvá.
Aké základné podmienky musí sťažovateľ splniť, keď chce podať sťažnosť na Súd?
 Sťažovateľ sa musí najprv domáhať ochrany svojho práva doma, teda musí vyčerpať všetky účinné a dostupné vnútroštátne prostriedky nápravy, ktoré mu dáva k dispozícii náš právny poriadok. Až potom môže zaslať svoju sťažnosť na Súd.  Musí tak ale urobiť v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté konečné rozhodnutie vo veci, ktorá ej predmetom sťažnosti.

 Sťažnosť nemôže byť anonymná;
 Sťažnosť nemôže byť zjavne nepodložená alebo zneužívajúca právo podať sťažnosť;
 Okrem toho platí, že v sťažnosti podanej proti SR sa možno sťažovať len na také porušenie ĽP, ku ktorému došlo po 18. marci 1992, t.j. po dni, kedy sa ČSFR stala zmluvnou stranou Dohovoru. Ak by sťažovateľ vo svojej sťažnosti namietal porušenie ĽP pred týmto dátumom, Súd sa bude takouto sťažnosťou zaoberať len vtedy, ak namietané porušenie trvalo, resp. travá aj po 18. marci 1992.
Existujú nejaké formálne požiadavky na podanie sťažnosti Súdu?
 Forma nie je predpísaná;
 Sťažnosť však musí byť vždy formulovaná písomne a sťažovateľ alebo jeho zástupca musí sťažnosť podpísať;
 V sťažnosti musí byť dostatočne jasne uvedené, čo je predmetom sťažnosti, ale nie je nevyhnutné aby sa sťažovateľ dovolával konkrétneho ustanovenia Dohovoru.
Aký jazyk sa používa v konaní pred Súdom?
Súd vedie konanie v dvoch oficiálnych jazykoch – anglickom a francúzskom. Sťažovateľ može používať jazyk ktorejkoľvek zmluvnej strany Dohovoru a je vecou Súdu, aby zabezpečil preklad písomností alebo tlmočenie do oficiálnych jazykov.
Musí byť sťažovateľ zastúpený kvalifikovaným právnym zástupcom?
Je pravidlom, že zástupca by mal byť len advokát, resp.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Slovník politických a právnych pojmov súčasnosti, 2. Dokumenty k štúdiu štátu a práva, Vydáva: Vydavateľstvo a nakladateľstvo OMEGA, a.s. Bratislava Autori a spracovatelia: J. Prusák, P. Holländer, A. Krsková Tlač – GRAFIA, š. p. závod 04, KYJOV 1. vydanie, Krátky sprievodca Európskym dohovorom o ľudských právach Vydalo: Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy Academia Istropolitana Bratislava Preklad: Robert Fico, Ján Svák, Peter Stavrovský Tlač: Slovenská republika, 1999, Lexikón – európska dokumentácia Vydavateľ: Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike Jazyková a redakčná úprava: Tatiana Žáryová Bratislava 2002, Ľudské práva na Slovensku JUDr. Robert Fico, CSc.; Mgr. Zuzana Kupcová, PhD. Vydalo: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom o Rade Európy v Bratislave v edícii „Ľudské práva na Slovensku“
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.