referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Krištof
Streda, 28. júla 2021
Aké sú záruky dodržiavania ľudských práv v rámci Európskej únie
Dátum pridania: 24.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gitarina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 924
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 

komerčný právnik, ale Súd môže povoliť, aby sťažovateľa zastupovala aj iná osoba.
Môže Súd poskytnúť sťažovateľovi bezplatnú právnu pomoc?
Áno. Jednou z podmienok však je, že sťažovateľ musí preukázať, že nemá dostatok finančných prostiredkov (musí predložiť oficiálne potvrdenie o svojich majetkových pomeroch vystavené daňovým úradom).
Ktoré orgány Súdu rozhodujú o podaných sťažnostiach?
Rozhoduje o nich Súd v trojčlenných výboroch, sedemčlenných komorách a sedemnásťčlennej veľkej komore.
Aký je postup Súdu po podaní sťažnosti?
 Každou sťažnosťou sa zaoberá najprv Kancelária Súdu, ktorá kontaktuje sťažovateľa a je s ním v spojení, aby tak objasnila niektoé otázky před registráciou. Pred registráciou je spis vedený jako „predbežný spis“.  Po registrácii sťažnosti určí jedna z komôr sudcu- spravodajcu, ktorému sa prípad pridelí. Úlohou tohoto sudcu je v tomto štádiu sťažnosť spracovať a následne ju predložiť na prejednanie jednému z trojčlenných výborov.

 Ak sťažnosť nebola výborom jednohlasne vyhlásená za neprijateľnú alebo ak nebola vyčiarknutá zo zoznamu prípadov, postúpi ju výbor sedemčlennej komore.
 Po vyhlásení sťažnosti za prijateľnú pokračuje Súd v prejednávaní veci spolu so zástupcami strán. Súčasne sa Súd dá k dispozícii stranám s cieľom dosiahnuť urovnanie sporu zmierom. Zmier musí byť vždy založený na rešpektovaní ĽP zaručených Dohovorom. Zmier môže byť uzatvorený v ktoromkoľvek štádiu konania.
 Ak komora ešte nevyniesla svoj rozsudok, môže svoju právomoc postúpiť veľkej komore, ak prípad vyvoláva závažnú otázku týkajúcu sa výkladu Dohovoru alebo jeho protokolov, alebo ak by rozhodnutie komory o danej otázke mohlo byť v rozpore so skôr vyneseným rozsudkom Súdu. Postúpenie právomoci veľkej komore však nie je možné, ak jedna zo zúčastnených strán vznie proti tomu námietku
 Ak nedôjde k uzatvoreniu zmieru a ak komora nepostúpi svoju párvomoc veľkej komore, komora rozhodne rosudkom o tom, či došlo k porušeniu Dohovoru.
Je možné odvolať sa proti rozsudku komory?
Áno, aj keď sa jedná o iné odvolanie než aké poznáme v právnom poriadku SR. Ide o žiadosť o predloženie veľkej komore. V lehote troch mesiacov odo dňa vynesenia rozsudku komoru môže totiž vo výnimočných prípadoch každá zo zúčastnených strán požiadať o predloženie sťažnosti veľkej komore, t.j.
 
späť späť   4  |  5  |  6  |   7  |  8    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Slovník politických a právnych pojmov súčasnosti, 2. Dokumenty k štúdiu štátu a práva, Vydáva: Vydavateľstvo a nakladateľstvo OMEGA, a.s. Bratislava Autori a spracovatelia: J. Prusák, P. Holländer, A. Krsková Tlač – GRAFIA, š. p. závod 04, KYJOV 1. vydanie, Krátky sprievodca Európskym dohovorom o ľudských právach Vydalo: Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy Academia Istropolitana Bratislava Preklad: Robert Fico, Ján Svák, Peter Stavrovský Tlač: Slovenská republika, 1999, Lexikón – európska dokumentácia Vydavateľ: Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike Jazyková a redakčná úprava: Tatiana Žáryová Bratislava 2002, Ľudské práva na Slovensku JUDr. Robert Fico, CSc.; Mgr. Zuzana Kupcová, PhD. Vydalo: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom o Rade Európy v Bratislave v edícii „Ľudské práva na Slovensku“
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.