referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Štvrtok, 8. decembra 2022
Právo a systém práva
Dátum pridania: 15.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: smoulinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 447
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
Právo je súhrn právnych noriem, ktoré sú vyjadrené vo všeobecne záväznej forme ustanovenej zákonom. Okrem právnych noriem sa v spoločnosti vyskytujú aj iné normy: etické normy (otázky dobra v medziľudským vzťahoch), náboženské normy (viera) a estetické normy (krása).
Právne normy sa vyznačujú:
a) monizmom – v danej krajine platí jednotný systém právnych noriem a tento je záväzný pre celú spoločnosť.
b) spätosť so štátom – štát má donucovacie prostriedky, ktorými môže a musí napraviť nezákonný stav a potrestať páchateľa, kt. poruší zákon (má donucovacie prostriedky: polícia, súdy, prokuratúra).
c) zvláštne formy – zákony sú vydávané v zbierkach zákonov

Právny systém má funkciu regulatívnu (reguluje vzťahy medzi ľuďmi), kontrolnú (umožňuje skúmať zhodu medzi vzorovým správaním a správaním skutočným) a funkciu právnej istoty.

V dejinách ľudskej civilizácie sa vytvorili typy právnej kultúry. V spojitosti s typmi právnej kultúry hovoríme o prameňoch práva, ktoré predstavujú formy, v ktorých je právo obsiahnuté – teda formy, ktoré nám umožňuje poznať isté formy správania a ktoré musíme dodržiavať. Typy právnej kultúry sú:
1) zvykové právo – vychádza sa zo zvykov a tradícií, ktoré sú povyšované na zákon
2) náboženský – vychádza sa z náb. predstáv, tradícií, zhmotnených v náboženských knihách (islam: Korán, Madith, Sunna..)
3) anglo – saský - vychádza z precedensov (praxe), teda ide o vzor pre budúce prípady podobného druhu. Stretávame sa tu s individuálnymi právnymi aktmi (rozhodnutia súdov, úradov).
4) európsko – kontinentálny – jeho prameňom práva sú normatívne právne akty, teda zákony (= všeobecne záväzné pravidlá správania sa). Ide o zákony, ktoré prijíma zákonodarný zbor a riadia sa nimi všetci občania. Opiera sa o grécku múdrosť, cit pre krásu a spravodlivosť, rímsky zmysel pre právo a poriadok a predstavuje kresťanský humanizmus.

Právna norma sa skladá z:
v HYPOTÉZY : ide o stanovenie podmienok, za ktorých právna norma platí (keď sa právo realizuje)
v DISPOZÍCIE : ide o vlastné pravidlo správania
v SANKCIE: predstavuje postih za porušenie pravidla.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.