referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Právo a systém práva
Dátum pridania: 15.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: smoulinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 447
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 

Odvetvia práva

Ide o skupiny noriem, ktorými sa upravuje istá oblasť spoločenských vzťahov. Normy v jednotlivých oblastiach sú ucelené, relatívne samostatné, prehľadne a jasne usporiadané. Slovenský systém práva rozlišuje nasledovné odvetvia:
a) štátne právo (Ústava) – sústreďuje sa na najvýznamnejšie spoločenské vzťahy, upravené najmä v ústave. Ústava je najvyšším zákonom krajiny. Limituje moc a rozdeľuje ju medzi parlament, vládu a súdnictvo. b) správne právo – dotýka sa činnosti orgánov štátnej správy. Správnych celkov (vyšších územných celkov) na území SR je celkom 8 (novelizácia z roku 2001).
c) občianske právo hmotné – rieši vlastnícke, záväzkové, dedičné vzťahy. Upravuje ju Občiansky zákonník. d) občianske právo procesné – dotýka sa činnosti súdov a notárstiev.
e) rodinné právo – stanovuje podmienky vzniku manželstva, povinnosti partnerov, ochranu rodiny, rieši vzťahy medzi rodičmi a deťmi. f) pracovné právo – upravuje vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, dĺžku pracovnej doby, podmienky práce. Zdrojom je Zákonník práce. g) obchodné právo – upravuje vzťahy v oblasti obchodu. Prameňom je Obchodný zákonník.
h) finančné právo – zaoberá sa problematikou daní, odvodu poplatkov, vzťahmi poisťovní, úverov...
i) trestné právo hmotné - určuje, čo je trestný čin, sankcie. Zdrojom je Trestný zákon.
j) trestné právo procesné – upravuje vzťahy medzi orgánmi činnými v trestnom konaní (polícia, prokuratúra. Súdy). Zdrojom je Trestný poriadok.

Tvorba práva

Ak sa v spoločnosti objaví potreba prijať nové právne normy, prípadne niektoré právne normy novelizovať, majú právo isté inštitúcie (vláda, ministerstvá, NRSR, prezident) zákonodarnej iniciatívy – predkladať zákony na prerokovanie do NRSR. Zákon je posudzovaný v jednotlivých výboroch NR, neskôr v pléne NR.
Zákony schvaľuje NRSR, na schválenie zákonov je potrebné:
1) riadne zákony: nadpolovičná väčšina (39 poslancov za schválenie) a NRSR musí byť uznášania schopná (76 poslancov prítomných)
2) ústavné zákony: je potrebná 3/5 väčšina (91 poslancov).
Po schválení zákon podpisuje prezident SR a príslušní štátni činitelia a zákon vyjde v Zbierke zákonov.

Realizácia a aplikácia práva

Potreba právnej normy, ktorá reguluje isté vzťahy, predstavuje prvú fázu v existencii právnej normy. Druhá fáza predstavuje obdobie, keď sa človek, inštitúcie (subjekty právnych vzťahov) touto normou riadia.
Človek by mal poznať právne normy potrebné pre život, pretože neznalosť zákona neospravedlňuje. Tieto právne normy umožňujú utvárať spoločenský poriadok.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.