referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Právo a systém práva
Dátum pridania: 15.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: smoulinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 447
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 

Človek si vytvára určitý postoj k normám, ktorý môže byť:
A) legalistický: rešpektuje právo ako nástroj poriadku a disciplíny bez ohľadu na jeho kvalitu.
B) úctivý: rešpektuje právo, lebo vyjadruje hodnoty, ktoré sú blízke občanovi.
C) konformný: správa sa k občanom tak, ako sa k nemu správa istá skupina.
D) oportunistický: buduje sa vzťah na základe výhodnosti alebo nevýhodnosti.

Účastníkov právnych vzťahov nazývame subjekty právnych vzťahov (ide o fyzické osoby, právnické osoby, inštitúcie), majú právnu spôsobilosť. Rozlišujeme:
- spôsobilosť na práva a povinnosti: vzniká už pred narodením dieťaťa
- spôsobilosť na právne konanie: veková hranica 18 rokov
- spôsobilosť na protiprávne konanie: veková hranica 18 rokov

Zastúpenie môže byť založené na základe zákona (rodičia), na súdnom rozhodnutí (súd určí napr. deti do opatery) alebo na základe splnomocnenia (advokát je poverený výkonom v nejakej veci – napr. dedičské konanie).

Aplikácia práva je štátom poverená činnosť štátnych orgánov, v rámci ktorých vydávajú individuálne právne akty. Ide o konkretizáciu všeobecného pravidla obsiahnutom v Zbierke zákonov na daný prípad a daný subjekt. V oblasti priestupkov majú právomoc rozhodovať príslušníci polície, mestskej polície alebo colníci.
Najdôležitejším orgánom je súd, ktorý rozhoduje nezávisle a nestranne, vo veciach:
- konflikty: rozhodnutie v sporoch
- rozhoduje o vine alebo nevine v trestno-právnych veciach (musí sa dokázať vina obžalovaného a vysloviť odsudzujúci rozsudok - prezumpcia neviny).

Sústava justičných orgánov

V právnom štáte musia existovať mechanizmy (záruky), ktoré by znemožnili zneužitie práva. Ide o:
1. súlad všetkých zákonov s Ústavou SR
Všetky zákony v našej republike musia byť v súlade s ústavou. Ústavný súd sídli v Košiciach a rozhoduje o súlade / nesúlade zákonov s Ústavou. Návrh začatia konania pred ústavným súdom môžu podať poslanci, prezident, vláda prokurátor, súdy. Toto právo má aj občan, ak sa rozhoduje o jeho právach.
Ak ústavný súd konštatuje rozpor medzi zákonom a ústavou, je jeho nález zverejnený v Zbierke zákonov. Zákon stráca účinnosť a ak na to zákonodarný orgán nereaguje do 6-tich mesiacov od uverejnenia, zákon stráca platnosť. Ak orgán štátnej správy postupuje tak, že sa vynáša rozhodnutie v súlade s právnym predpisom ale v rozpore s ľudskými slobodami, postup je zložitejší.
2. nezávislosť súdnictva
Sudca sa riadi zákonom a svojim svedomím – je nezávislý. Sú tu isté poistky, ktorými sa má toto docieliť: trvalosť funkcie, nepreložiteľnosť, nemožnosť odobrať prípad, anonymné prideľovanie prípadov.
3. napadnuteľnosť rozhodnutí opravnými prostriedkami
Možno to docieliť opravnými prostriedkami.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.