referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Vojenská štruktúra NATO
Dátum pridania: 16.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: radiks
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 381
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
V Severoatlantickej aliancii sa za vrcholnú armádnu inštitúciu pokladá Vojenský výbor. Je jedným z najstarších orgánov NATO vôbec. Vojenský výbor vlastne vznikal z pracovnej skupiny, ktorá od 2. apríla 1949 – teda 2 dni pred podpisom Severoatlantickej zmluvy začala pôsobiť vo Washingtone. Mala za cieľ urýchlene vypracovať návrh na zriadenie vojenskej organizácie spojeneckého zväzku a vytvorenie integrovaných ozbrojených síl. Svoje závery skupina predložila prvému zasadnutiu rady na úrovni ministrov 7. septembra 1949. O mesiac neskôr (6.któbra) sa Vojenský výbor zišiel vo Washingtone na prvom zasadnutí. Toto mesto sa stalo aj jeho sídlom až do roku 1967, potom sa presťahoval do novovybudovaného správneho komplexu NATO v Bruseli. Vo vlastnej štruktúre i obsahu práce však nenastali nijaké výrazné zmeny.
Vojenský výbor tvoria náčelníci generálnych štábov ozbrojených síl členských štátov. Francúzsko je od roku 1967 zastúpené vedúcim svojej vojenskej misie pri Vojenskom výbore NATO. Island, ktorý nemá ozbrojené sily môže podľa potreby, alebo na vlastnú žiadosť reprezentovať civilný úradník. Výbor sa schádza pravidelne, najmenej trikrát ročne. Jeho prácu riadi predseda, ktorého volia členovia tohto orgánu, pričom funkčné obdobie (od roku1957) trvá spravidla tri roky.
Podobne ako v politickej štruktúre pôsobí „Stála rada“, aj Vojenský výbor kvôli operatívnosti permanentne zasadá na úrovni vojenských predstaviteľov členských krajín pri NATO. Tí sú na pokyn predsedu schopní zísť sa kedykoľvek. Na pravidelných zasadaniach – aspoň raz v týždni – členovia výboru posudzujú vojenské otázky fungovania aliancie. Závery, návrhy na riešenie či na prijatie opatrení k danej prerokovanej otázke tlmočí predseda Vojenského výrobu generálnemu tajomníkovi NATO.
Hlavným poslaním Vojenského výboru je navrhovať Severoatlantickej rade opatrenia na ďalšie upevňovanie ozbrojených síl aliancie, ich vyzbrojovanie a modernizáciu. Do konkrétnych smerníc rozpracúva úlohy, ktoré armádam zväzku určujú zasadnutia vrcholných orgánov aliancie, predovšetkým však Výbor pre obranné plánovanie. Vojenský výbor je nadradeným orgánom všetkým regionálnym vojenským veliteľstvám, ako aj Kanadsko-americkej regionálnej plánovacej skupine. Sú mu tiež podriadené všetky inštitúcie alebo organizácie, ktoré tvoria tzv. vojenské špecializované agentúry NATO. Tento výbor má rozhodujúcu úlohu pri rozpracovaní vojenskej stratégie aliancie.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: PhDr. P. Petruf, PhDr. V. Suchý, Mgr. K. Kováčova, Mgr. J. Ďurina – ATLANTICKÁ POISTKA – BA 2000, Anglicko – slovenská a Slovensko – anglická jazyková príručka NATO, Jiri PAJNE - CHRÁNIT DEMOKRATICKÉ HODNOTY - 1997
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.