referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Nedeľa, 5. decembra 2021
Všeobecné humanitné - Náuka o spoločnosti
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Reforma štátnej správy 18.7.2007 5 841 6 1 634 2.98 614 slov
Slovenčina Vývoj chudoby na Slovensku a nástroje jej riešenia 4.1.2010 23 939 53 2 784 2.97 1 925 slov
Slovenčina Možnosti riešenia záškoláctva 12.11.2009 13 054 23 3 838 2.97 1 195 slov
Slovenčina Zmena postojov 22.10.2009 11 901 22 4 627 2.97 3 600 slov
Slovenčina Talcott Parsons: Spoločnosť, jej stavebné prvky a vzájomné vzťahy (štrukturálny funkcionalizmus) 16.7.2009 5 107 11 1 117 2.98 3 570 slov
Slovenčina Stredná Európa ako región Európy. Slovensko ako súčasť západnej civilizácie. 7.4.2008 6 984 18 2 969 2.97 1 913 slov
Slovenčina História rómskeho jazyka 5.12.2007 7 274 33 2 267 2.99 1 813 slov
Slovenčina Vývojové etapy európskej integrácie. Historický vývoj myšlienok integrácie. Začiatky integrácie v západnej Európe. Parížska zmluva a Rímske zmluvy. 10.7.2007 20 847 115 4 716 2.97 6 079 slov
Slovenčina Rodina a jej edukačný vplyv 7.12.2009 6 827 29 912 2.97 614 slov
Slovenčina Utečenci 1.2.2007 7 394 66 2 015 2.99 1 919 slov
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených 30.10.2009 7 344 18 1 221 2.95 322 slov
Slovenčina Trhový mechanizmus 10.5.2007 14 264 62 10 397 2.98 1 676 slov
Slovenčina Rodina s postihnutým dieťaťom 7.12.2009 9 890 45 5 042 2.97 1 789 slov
Slovenčina Globalizácia 17.1.2007 10 099 102 750 2.99 1 278 slov
Slovenčina Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami 30.10.2009 4 728 8 597 3.01 434 slov
Slovenčina Rodičovský príspevok 9.10.2009 10 298 15 1 575 2.98 1 513 slov
Slovenčina Ústavodarná pôsobnosť NR SR 18.10.2007 23 339 73 4 412 3.02 4 905 slov
Slovenčina Sociálna udalosť a intervencia 18.1.2010 16 286 16 2 429 2.99 197 slov
Slovenčina Liečba drogovo závislých 20.11.2009 14 896 19 2 055 2.98 765 slov
Slovenčina Miestna samospráva 19.7.2006 9 507 122 1 452 2.96 1 201 slov
Slovenčina Sociálna práca zo skupinou 30.10.2009 14 715 27 4 179 2.98 1 156 slov
Slovenčina Štátne orgány 1. Slovenskej republiky 3.8.2007 7 625 18 1 038 2.98 947 slov
Slovenčina Typológia klientov 22.12.2009 9 055 29 2 621 2.96 1 151 slov
Slovenčina Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika 1.7.2008 7 015 33 2 362 2.97 2 223 slov
Slovenčina Charakteristika funkcie rodiny 6.11.2009 7 630 16 1 944 2.98 550 slov
Slovenčina Skupinová polarizácia 14.10.2009 5 898 8 1 150 2.98 1 190 slov
Slovenčina Príspevok na aktivačnú činnosť formou obecných služieb pre obec 23.3.2010 7 688 6 1 500 2.97 1 039 slov
Slovenčina Delikvencia 20.11.2009 13 464 34 1 542 2.99 708 slov
Slovenčina Vymedzenie terénnej sociálnej práce prostredníctvom klientely 30.10.2009 10 553 13 1 880 2.97 642 slov
Slovenčina Filozofia politiky 17.7.2007 9 246 68 3 618 2.97 1 661 slov
Slovenčina Zdravotná politika 4.1.2010 19 080 31 5 974 2.99 1 313 slov
Slovenčina Realizácia výchovy v rómskej rodine 12.11.2009 6 099 8 1 089 3.00 437 slov
Slovenčina Ozbrojené konflikty a kresťanstvo 14.3.2008 32 809 63 2 807 2.97 12 549 slov
Slovenčina Atribučná teória a atribučná chyba 14.10.2009 11 537 4 2 199 3.00 1 470 slov
Slovenčina Prístupový proces vstupu SR do EÚ 6.11.2005 37 736 338 1 631 2.97 3 356 slov
Slovenčina Rodičovská dovolenka 13.10.2010 15 168 12 3 068 2.97 1 361 slov
Slovenčina Formy pomoci 7.12.2009 6 463 5 1 235 2.97 695 slov
Slovenčina Pedagogika zrakovo postihnutých 30.10.2009 21 931 52 3 860 3.00 601 slov
Slovenčina Existenciálna túžba po pravde a toho možné dôsledky 11.1.2006 9 208 35 1 168 2.96 365 slov
Slovenčina Behaviorálne poruchy 23.7.2009 12 423 8 4 391 2.99 1 198 slov
Slovenčina Antikoncepcia 8.1.2007 16 394 130 2 879 3.00 3 274 slov
Slovenčina Autizmus 30.10.2009 10 858 9 1 619 2.92 692 slov
Slovenčina Organizácia a riadenie Európskeho parlamentu 7.4.2008 1 805 15 473 2.97 1 219 slov
Slovenčina Európske dohody 18.7.2007 6 152 24 1 626 2.99 1 911 slov
Slovenčina Materský a rodičovský príspevok – Štátna sociálna podpora v roku od 1.1.2010 18.1.2010 40 486 42 5 557 2.98 1 361 slov
Slovenčina Vývoj terorizmu 12.11.2009 15 193 60 5 396 2.97 6 032 slov
Slovenčina Spoločenskovedné záujmové činnosti 22.10.2009 5 478 10 594 2.97 141 slov
Slovenčina Výchova a vzdelávanie rómskej komunity 9.4.2009 20 391 69 8 362 2.95 2 326 slov
Slovenčina Svedectvo kresťanskej kultúry a ekumenického dialógu 11.4.2008 4 068 4 671 2.98 858 slov
Slovenčina Inštitúcie Európskej únie- európsky parlament, európska rada 12.12.2007 5 598 30 781 2.98 807 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.