referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Nedeľa, 28. novembra 2021
Všeobecné humanitné - Náuka o spoločnosti
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Spravodlivá mzda 16.8.2007 3 600 7 473 2.99 647 slov
Slovenčina Zrelosť na manželstvo 7.12.2009 4 363 9 1 488 2.97 645 slov
Slovenčina Ekonómia 10.5.2007 24 897 178 3 963 2.98 1 481 slov
Slovenčina Pomoc a pomáhanie 22.12.2009 6 766 11 1 323 2.98 733 slov
Slovenčina Morálne stupne II 6.11.2009 16 782 20 2 566 2.98 4 123 slov
Slovenčina Malé sociálne skupiny 14.10.2009 5 716 18 885 2.98 720 slov
Slovenčina Štátne riadenie SR 28.10.2005 27 162 340 1 336 2.93 4 123 slov
Slovenčina Rodové stereotypy 26.10.2004 10 169 96 1 151 2.96 761 slov
Slovenčina Rodičovský príspevok od 1.1.2010 17.2.2010 19 877 16 2 539 2.99 2 422 slov
Slovenčina Rola rodičov 20.11.2009 10 037 24 1 349 2.97 408 slov
Slovenčina Rómovia 25.10.2006 72 978 492 6 790 2.97 3 565 slov
Slovenčina Prípadová konferencia 30.10.2009 12 035 4 1 007 2.96 453 slov
Slovenčina Sociálna politika 13.7.2005 91 236 833 3 559 2.96 1 864 slov
Slovenčina Pastorácia Rómov na Slovensku 13.6.2008 12 498 45 2 614 2.98 3 321 slov
Slovenčina Sociálna sieť 22.12.2009 18 287 28 1 182 2.96 310 slov
Slovenčina Ochranná funkcia rodiny 6.11.2009 8 297 12 1 333 2.98 221 slov
Slovenčina Sebachápanie a sebaúcta 14.10.2009 6 397 20 2 869 2.97 1 492 slov
Slovenčina Politika ako predmet záujmu politológie 17.7.2007 2 929 35 4 952 3.01 1 843 slov
Slovenčina Pracovno-právne vzťahy 16.7.2010 19 756 22 4 764 3.01 959 slov
Slovenčina Semiológia: Saussurovské dedičstvo 4.10.2007 7 479 11 2 154 2.95 1 024 slov
Slovenčina Zdravotné a sociálne odovdy 20.11.2009 6 782 14 4 299 2.99 770 slov
Slovenčina Cieľové skupiny Streetworku 30.10.2009 14 338 11 2 482 2.97 964 slov
Slovenčina Signály prepúšťania 1.10.2009 2 929 3 659 2.98 848 slov
Slovenčina Základné práva a slobody a postavenie verejného ochrancu práv 24.1.2008 15 550 59 4 501 2.98 2 574 slov
Slovenčina Forma vlády 18.7.2007 26 494 71 15 904 2.98 2 786 slov
Slovenčina Modely sociálne politiky 4.1.2010 10 053 11 1 604 2.99 480 slov
Slovenčina Záškoláctvo 12.11.2009 23 967 81 5 209 2.97 1 136 slov
Slovenčina Teória odôvodneného konania 22.10.2009 4 976 9 786 3.01 405 slov
Slovenčina Rodina ako základná výchovná inštitúcia 7.12.2009 5 721 24 743 2.97 286 slov
Slovenčina Sociologická rola, status, pozícia 3.7.2008 9 115 45 13 082 2.97 1 374 slov
Slovenčina Pedagogika detí s poruchami učenia 30.10.2009 16 397 19 4 634 2.96 1 010 slov
Slovenčina Novela zákona o ochrane osobných údajov 27.7.2006 12 583 132 1 130 2.98 832 slov
Slovenčina Životný cyklus podniku 10.5.2007 18 291 183 3 391 2.98 1 736 slov
Slovenčina Hendikepované dieťa 7.12.2009 6 607 9 1 266 2.98 434 slov
Slovenčina Alkoholizmus 15.1.2007 18 615 130 2 905 2.97 1 258 slov
Slovenčina Zamestnanecká prémia, príspevok pre zamestnancov s nízkou mzdou 30.10.2009 11 028 8 2 028 2.97 740 slov
Slovenčina Psychologické zásady posudzovania ľudí pri práci 7.10.2009 6 287 24 2 076 2.96 1 075 slov
Slovenčina Rovnosť príležitostí na trhu práce 4.2.2008 44 396 196 4 644 2.96 8 669 slov
Slovenčina Úloha neštátnych subjektov v systéme soc. zabezpečenia SR 18.1.2010 12 855 18 1 729 2.99 1 058 slov
Slovenčina Drogová závislosť 20.11.2009 14 558 60 4 232 2.99 2 366 slov
Slovenčina Vzdelávanie rómov na Slovensku 11.7.2006 13 562 362 2 112 2.96 1 941 slov
Slovenčina Záujmová činnosť v škole a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 22.10.2009 7 034 13 1 247 2.98 676 slov
Slovenčina Politický systém 2.8.2007 33 528 94 2 708 2.97 649 slov
Angličtina Alternative media in Slovakia 9.5.2016 7 496 0 557 2.86 2 162 slov
Slovenčina Rodina a sexuálna výchova 14.8.2007 6 574 74 2 499 2.98 1 604 slov
Slovenčina Sociálny klient 22.12.2009 7 426 22 824 2.97 588 slov
Slovenčina Toxikománia 26.1.2007 19 237 86 6 431 2.99 4 036 slov
Slovenčina Deindividuácia 14.10.2009 4 843 4 1 336 2.97 743 slov
Slovenčina Vláda Jozefa Moravčíka, najdôležitejšie udalosti súdobej politickej scény 23.7.2009 8 540 7 3 301 2.98 3 232 slov
Slovenčina Politika 18.7.2007 6 759 37 746 2.99 908 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.