referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Nedeľa, 5. decembra 2021
Všeobecné humanitné - Náuka o spoločnosti
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Konverzácia a komunikácia 14.10.2009 7 725 17 2 391 2.95 1 139 slov
Slovenčina Alkoholizmus – problém súčasnej doby 5.3.2008 181 479 591 29 676 2.96 14 907 slov
Slovenčina Životné minimum od 1.7.2010 23.7.2010 28 659 24 12 697 2.98 1 487 slov
Slovenčina Zariadenia náhradnej výchovy 7.12.2009 7 362 6 1 014 2.93 156 slov
Slovenčina Profesia terénneho sociálneho pracovníka 30.10.2009 11 009 24 4 282 2.96 630 slov
Slovenčina Základné ciele a náplň predmetu - Poruchy detského vývinu 24.7.2009 7 909 4 2 332 2.96 730 slov
Slovenčina Immanuel Kant 17.6.2005 56 544 424 5 431 2.97 2 653 slov
Slovenčina Priamy predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 7.10.2009 6 735 9 850 2.98 1 836 slov
Slovenčina Sociálna komunikácia 19.8.2005 58 941 502 16 756 2.95 1 730 slov
Slovenčina Volebné systémy a porovnanie zákonov o voľbách do parlamentov Slovenskej republiky a Českej republiky 24.1.2008 32 779 159 5 678 2.99 5 780 slov
Slovenčina Európsky súdny dvor 18.7.2007 7 620 35 1 325 3.02 549 slov
Slovenčina Politika soc. zabezpečenia v starobe 4.1.2010 9 626 22 1 873 2.97 1 191 slov
Slovenčina Spravodlivosť 20.6.2006 25 122 241 3 002 2.98 2 307 slov
Slovenčina Meranie postojov 22.10.2009 6 120 20 7 333 2.98 1 281 slov
Slovenčina Moc, kultúra a civilizácia 15.3.2005 40 569 336 5 676 2.97 1 433 slov
Slovenčina Multikultúra a multikultúrna výchova 7.4.2008 56 213 203 11 006 2.97 5 256 slov
Slovenčina Atmosféra v rodine 7.12.2009 4 479 14 622 2.97 200 slov
Slovenčina Dejiny Špeciálnej pedagogiky – stručný prehľad 30.10.2009 21 268 21 3 286 2.97 740 slov
Slovenčina Trh a jeho fungovanie 10.5.2007 16 781 94 13 816 2.98 1 318 slov
Slovenčina Akceptácia dieťaťa 7.12.2009 7 737 16 3 179 2.96 1 460 slov
Slovenčina Sociálny systém v Slovenskej republike v roku 2009 I. 30.10.2009 9 012 15 1 409 2.93 2 346 slov
Slovenčina Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 14.3.2006 9 390 51 1 176 2.97 2 169 slov
Slovenčina Pomoc v hmotnej núdzi od 1.9.2009 14.10.2009 8 166 17 954 2.99 877 slov
Slovenčina Ekonomika 1 18.10.2007 17 552 67 5 392 2.96 1 517 slov
Slovenčina Dôchodkový pilier 18.1.2010 11 017 12 1 714 2.98 553 slov
Slovenčina Slovenská spoločnosť z pohľadu sociológie 11.10.2007 5 965 30 486 2.96 658 slov
Slovenčina Gamblerstvo-patologické hráčstvo 20.11.2009 15 718 61 4 517 2.97 1 285 slov
Slovenčina Štátna správa vs. samospráva 22.9.2006 13 571 111 1 291 2.95 1 253 slov
Slovenčina Etapy práce so skupinou 30.10.2009 11 743 6 1 289 2.95 541 slov
Slovenčina Motivácia zamestnancov 23.4.2009 23 533 118 7 139 2.97 1 928 slov
Slovenčina Sociálny problém 22.12.2009 20 493 34 1 361 2.98 476 slov
Slovenčina Ekonomická funkcia rodiny 6.11.2009 9 305 9 1 172 2.93 283 slov
Slovenčina Sociálna psychológia 14.10.2009 9 849 48 1 796 2.93 1 091 slov
Slovenčina Univocitný pojem súcna u Jána Dunsa Scota 4.10.2007 8 060 8 1 315 3.01 1 530 slov
Slovenčina Delikvencia mládeže 20.11.2009 20 230 36 4 619 2.98 1 054 slov
Slovenčina Fázy terénnej sociálnej práce 30.10.2009 10 440 6 1 752 2.99 663 slov
Slovenčina Politické strany bez dôvery 14.12.2005 12 188 168 3 039 2.95 1 595 slov
Slovenčina Syndróm CAN 15.7.2008 67 597 247 7 805 2.93 4 703 slov
Slovenčina Právny štát 17.7.2007 25 024 148 10 909 3.00 2 221 slov
Slovenčina Zdravotné poistenie 4.1.2010 11 658 9 1 194 2.98 169 slov
Slovenčina Rodina na Slovensku a v Európskej únii 12.11.2009 13 440 29 2 974 2.97 859 slov
Slovenčina Rodičovský príspevok I. 16.10.2009 5 653 4 1 293 2.99 1 099 slov
Slovenčina Metódy v psychológii 20.10.2010 20 241 74 3 989 2.97 3 278 slov
Slovenčina Kriminalita 7.12.2009 13 595 33 1 304 2.96 320 slov
Slovenčina Regulácia bankových obchodov 14.2.2007 7 669 36 1 459 2.95 783 slov
Slovenčina Pedagogika sluchovo postihnutých 30.10.2009 16 330 28 4 444 3.01 1 077 slov
Slovenčina Postoje a hodnotová orientácia 16.9.2009 8 326 21 2 024 2.99 1 282 slov
Slovenčina Sústava špeciálnych škôl v SR 30.10.2009 16 777 24 2 718 2.98 625 slov
Slovenčina Človek a pracovné prostredie 7.10.2009 19 385 84 6 416 2.97 3 193 slov
Slovenčina Európska komisia 18.7.2007 8 331 42 1 695 2.95 1 565 slov
 
 
späť späť   4  |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  11  |  12    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.