Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mníchovská konferencia

Po anšluse Rakúska sústredil Hitler svojú pozornosť na rozbitie Česko-slovenská.

21.apríla rozpracoval plán útoku, nazvaný Fall Grun. 24.apríla 1938 na zjazde v Karlových Varoch proklamoval vodca Sudetonemeckej strany Henlein program, ktorý znamenal oslabenie ČSR a vydanie republiky na pospas Hitlerovi. V krízovej situácii vyhlásila vláda ČSR 21.mája čiastočnú mobilizáciu 12.septembra sa henleinovci neúspešne pokúsili o puč v pohraničí. Hitler stupňoval nátlak a západné veľmoci mu ustupovali. 29.septembra 1938 sa v Mníchove stretli zástupcovia Nemecka, Talianska, Veľkej Británie a Francúzska – Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier, aby bez účasti Československa rozhodli o osude Československej republiky. Základom pre rokovanie bol návrh, ktorý predložil Mussolini, ale ktorý v skutočnosti vypracovali Nemci. Podstatou návrhu bola požiadavka odstúpenia pohraničných oblastí Čiech a Moravy Nemecku. Bez veľkej diskusie bol tento návrh prijatý. Československá vláda sa diktátu podrobila a 30. septembra ho prijala. Československý ľud sa s mníchovským diktátom nezmieril, bol ochotný brániť republiku, ale nemal na to možnosť. Nacistické Nemecko v krátkom čase, v priebehu októbra, obsadilo pohraničné oblasti aj s vybudovanými vojenskými opevneniami. Prezident Beneš 5.októbra odstúpil, 30. novembra bol za prezidenta zvalený Emil Hácha, ktorý vymenoval novú pravicovú vládu na čele s Rudolfom Beronom (agrárna strana). .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk