Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čína

Považujeme ju za jednu z oblastí, kde prebehla neolitická revolúcia s centrom Žltej rieky (Huang He). K rozpadu prvotnopospolnej spoločnosti dochádza pomerne zavčasu. Najhustejšie je osídlený dolný a stredný tok rieky. Teda sa jedná o riečnu civilizáciu. Prvý pokus vytvoriť centralizovaný štát je v polovici roku 2000 pnl, avšak tradícia samostatného mestského štátu je silná. Brzdí proces zjednotenia a boje medzi jednotlivými trvali viac ako 1000 rokov. Počas vojen vznikalo sociálne členenie čínskej spoločnosti a ustálil sa spisovný jazyk. Storočia vojen boli obdobím pokroku a utvárania spisovnej reči platnej až dodnes. Umenie a remeselná výroba dosiahli vrchol po roku 1500 pnl., keď bolo známe spracovanie bronzu. Intenzívne sa budovali zavlažovacie kanály. Prvá zavlažovací kanál (Han-kuo) bol vybudovaný v roku 486 pnl. Centralizovaný štát vzniká koncom roku 300 pnl. Vďaka teórii nadradenosti Číňanov sa dostávajú do izolácie. Často ich napádajú ázijské kmene, ktoré svoju vojenskú nadváhu nevyužijú. Vyspelé čínska kultúra ich pohltí. V snahe brániť sa pred nájazdmi vystavali Čínsky múr.
V roku 221 pnl. Kráľ Jing Čeng zjednotil Čínu a prijal titul Čchin-Š´Chuang-ti (1.cisár Číny).
Čínske náboženstvo podporuje centralizáciu ríše. Panovníka považujú za syna nebies.
Legenda o stvorení sveta!!!
Otcom ľudstva bol Pchan Ku, ktorý sa zrodil z vajíčka. Vajce sa roztrhlo na dve polovice- Nebo e Zem. Pchan Ku rástol každý deň o 3 m. Po 18 000 rokoch zomrel, vznikla z jeho tela celá príroda a ľudia vznikli zo vší na jeho tele.
Rozvinulo sa obrázkové písmo, ktoré vzniklo zo znakov, ktoré pôvodne používali veštci. Obrázkové znaky neboli hláskami, ale označovali celé pojmy. Cisár dal vyhotoviť úradný zoznam platných znakov obsahujúcich 3300 grafén. Neskôr sa ich počet strojnásobil. Znaky sa rozdelili podľa pôvodu skupín, v súčasnosti 214 skupín písomných znakov. V Číne sa rozvinuli tieto náboženstvá:
Konfucionizmus zaviedol Konfucius (551-479pnl)- snaží sa o rozumový výklad prírody a spoločnosti. Vychádza z etických princípov a tvrdí, že jednotlivec musí svoje záujmy podriadiť väčšine.
Taoizmus- spiatočnícke náboženstvo popiera akýkoľvek pokrok, odsudzuje nové objavy a výdobytky, násilné delenie obyvateľstva do tried podľa majetku, odmieta zákony, ideálom je návrat k prvotnopospolnej spoločnosti, kde ľudia majú žiť len z toho, čo im dá príroda.

Každý človek sa má zmieriť so svojou životnou cestou(tao) a žiť podľa nej.
Najväčším prínosom čínskej kultúry bolo objavenie hodvábu, papiera, strelného prach a kompasu.

Zdroje:
Kronika ľudstva -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk