Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prvá svetová vojna

Prvá svetová vojna, niekedynazývaná aj veľká vojna, bola prevažne európskou záležitosťou.
Bojovalo sa v Európe a na Strednom východe s cieľom riešiť európske spory. Ale nazýva sa „svetovou vojnou“ práve preto, že sa jej priamo zúčastnil aj veľký počet iných národov, najmä z kolónií. Vlády vyhlasovali, že bude krátka a slávna, ale trvala štyri roky a stála 17 miliónov obetí, viac než ktorýkoľvek konflikt v dovtedajších dejinách. Od r. 1870 sa vytvárali rôzne spojenectvá, aby zachovali krehkú rovnováhu síl. Do r. 1914 s vytvorili dva ozbrojené tábory: na jednej strane Nemecko a Rakúsko-Uhorsko a na druhej strane Francúsko, Rusko a Brytánia. Tieto spojenectvá boli v takej jemnej vzájomnej rovnováhe, že útok na jednu krajinu sa automaticky dotýkal aj jejspojencov a viedol k vojne

Atentát v sarajeve:
Existovalo mnoho dôvodov, ktoré mohli viesť k vojne. Britániu, Francúsko a Rusko varovala rýchlosť rastúcej vojenskej sily Nemecka. Rusko a Rakúsko-Uhorsko sa nezhodli na tom, kto by mal ovplyvnovať udalosti na Balkáne. Súperenie o kolónie v zámorí vyvolávalo tiež napätie. Vznik vojnového konfliktu napokon zapríčinil atentát, spáchaný na veľkovojvodu Františka Ferdinanda d`Este, následníka rakúskeho trónu, srbským nacionalistom v Sarajeve v júny 1914. Rakúsko-Uhorsko sa rozhodlo pre protiúder a vyhlásilo Srbsku ultimátum.
Vyhlásenie vojny:
Ultimátum vypršalo a Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo 28. júla voju. O niekoľko týždňov vstúpili do vojnového konfliktu krajiny do obidvoch blokov. Na jednej strane Nemecko aRakúsko-Uhorsko, pripojilo sa Turecko (1914) a Bulharsko (1915), na druhej strane Francúsko, Rusko a Británia, k ním sa pripojilo Taliansko (1914), Grécko (1915), Portugálsko (1916), USA a Rumúnsko (1917).

Zákopová vojna:
Nemci najprv postupovali, ale vsevernom Francúsku ich spojenci čoskoro zastavili. Obidve bojujúce strany budovali zákopy aopevňovali svoje postavenie. Zákopový spôsob vedenia vojny takmer vôbec neumožnovali postup ktorejkoľvek z bojujúcich strán. Do r. 1915 sa zápdný aj východný font ocitli v slepej uličke. Zle vyzbrojení a polohladní Rusi utrpeli veľké bojové straty a rozklad bojovéo ducha, čo bolo tiež jednou z príčin ruskej revolúcie. Spojené štáty sa k dohode pridali v apríli 1917 po neprestajných útokoch nemeckých ponoriek na americké dopravné lode. Americký vstup znamenal rozhodujúcu zmenu vo vojne. Do r. 1918 bolo Nemecko vyčerpané a čelilo revolúcii doma. Konečná kapitulácia prišla v novembri 1918.

Zdroje:
Svetové dejiny v kocke -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk