Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Barok

- perla nepravidelného tvaru. Umelecký štýl, označujúci jednu epochu v európskom kultúrnom vývine. Vznikol v polovici 16. storočí v Taliansku z renesancie , ktorej prvky pojal subjektivisticky , ujal sa v západnej a strednej Európe, zasiahol čiastočne aj Rusko a Turecko a dŕžavy Španielska a Portugalska v Amerike. Prejavil sa najmä vo výtvarnom umení , ale poznačil aj literatúru a celý životný štýl vtedajšej doby. Charakterizuje ho dynamika, pohyb, skrivené línie, sklon k monumentalite, pompéznosti a iluzívnosti, myseľ ľudí bola usmerňovaná do sveta emócií, zjavení a vytržení. Jeho osou v strednej Európe bola protireformácia, príslušnosť k feudálnemu systému a preto zasiahol aj protestantské cirkvi. Ľudské vrstvy ho prebrali oneskorene a pozmenene.
Vznikol po renesancii , svojou dynamickou monumentalitou, rafinovanosťou a nádherou plne vyjadruje absolutistickú moc cirkvi a štátu. Je to protireformačné umenie, reprezentované Jezuitmi, preto sa často nazýva jezuitským. V tomto období vzniklo veľa cirkevných stavieb, kostolov, kláštorov atď. Barok sa v architektúre prejavuje stavbou pompéznych kostolov so zložitým pôdorysom. Steny sú bohato ozdobené ornamentami i sochami. Svetlo, ktoré preniká kupolami a oknami , rafinovane osvetľuje kresby s anjelmi, božskou trojicou a tak vytvára pohľad do umele vytvoreného priestoru nebies. Účinok nástenných malieb na klenbách zosilňovalo množstvo zlatých ozdôb.
S architektúrou úzko spolupracuje maliarstvo: Drastickým znázorňovaním utrpenia svätcov pôsobí na city jednoduchého človeka. Námety malieb boli náboženské, ale aj historické a alegorické. S obľubou sa maľovali aj portréty, krajinky, zátišia i zvieracie motívy.
Aj sochárstvo spolupracovalo s architektúrou : Baroková socha prezrádza výraz vnútorného duševného stavu, ktorý je navonok vyjadrený dynamickým pohybom , čím narúša zákony statického pokoja.
Predstavitelia Baroka v Taliansku:
Lorenzo Bernini- sochár, maliar, staviteľ. Vytvoril kolonádu v chráme sv. Petra, plány pre kráľovský palác v Luvre, fontána Del tritone.
Francesco Boromini- staviteľ
Polidoro da Caravaggio – maliar , zobrazoval krásu živej hmoty a tvaru. Vedel zobraziť psychiku človeka, krutosť a krvilačnosť.
Obrazy: zátišie Košík s ovocím , Mučenie sv. Matúša , Ukrižovanie sv.

Petra.
Predstavitelia vo Francúzsku:
Jules Mansart – architekt, Lomené strechy (novinka), podkrovné izby (manzartky),
Diela: zámok vo Versailles , palác Trianon , chrám invalidov v Paríži.
Flámsky barok:
Peter Rubens – najväčší barokový maliar. Zmocnil sa reality živšie ako ktokoľvek iný. Bol majster portrétu, ale aj krajiniek. Obrazy: Snímanie s kríža, Útek do Egypta, Posledný súd, Boj amazoniek, podobizne žien.
Anthonys van Dyck- portrétista, elegantné, vyobliekané postavy, chýba im výraz života. Bol dvorným maliarom v Londýne.
V Holandsku:
Rembrandt van Rijn – portrétista, prenikavo intímne portréty.
Diela: Milosrdný Samaritán , návrat márnotratného syna, nočná stráž, autoportrét so Saskiou.
Vermeer van Delft- zobrazoval ženy.
Diela: maliari v ateliery, čítajúca deva.
V Španielsku:
El Greco – odchovanec Tiziana a Michelangela , náboženský maliar , obrazy svätcov.
Diela: nanebovstúpenie Panny, svätý kráľ, vyháňanie z chrámu.
Diego de Silva Velazquez – vykresľoval vnútro človeka , odhalil degeneráciu kráľovského dvora.
Diela: Filip IV., dvorné dámy , Inocent X.
Francisco Goya – témou jeho diel boli ľudia a ich správanie. Tvorí prechod ku klasicizmu.
Diela: Mária Lujza, mladosť - staroba, inkvizícia...

Barok v Čechách a na Slovensku: Po porážke na Bielej Hore sa k nám začala hrnúť cudzia šľachta a s ňou aj nové barokové umenie. Hlavne prostredníctvom Jezuitov. Ferdinand Maximilián Brokoff – sochy na Karlovom moste.
Matyáš Bernard Braun – takisto zhotovil sochy pre Karlov most, ale aj pre každú kráľovskú záhradu, súsošie Deň a noc.
Petr Brandl – významný maliar , oltárne obrazy a portréty.

Tvorcovia barokového umenia na Slovensku boli prevažne cudzí umelci.
-Dvojvežové kostoly (patrili Jezuitom, františkánom ).
Pamiatky: Grassalkovichov palác v Bratislave, arcibiskupský palác, seminár v Trnave, kostol Piaristov v Podolinci.
Rafael Donner- rakúsky sochár, pracoval na výzdobe dómu sv. Martina v Bratislave, olovená socha sv. Martina ,
Slováci:
Jakub Bogdan – dvorný maliar v Londýne, zátišia.
Ján Kupecký – vo Viedni , Norimbergu. Portréty rodinných príslušníkov , priateľov, autoportréty.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk