Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

2. svetová vojna

1.septembra 1939 útokom na Poľsko, tento plán sa nazýval ,, Biely prípad“
Tomuto útoku predchádzalo uzavretie sovietsko- nemeckého paktu o neútočení, ktorý sa nazýva Pakt Molotov- Ribbentrop- obe strany si ním rozdelili sféry vplyvu v Európe a na základe neho mohol Stalin obsadiť Fínsko, Pobaltie, východné Poľsko, Beserábiu
Počas vojny v Poľsku sa stala západná časť Poľska súčasťou Tretej ríše a stredné Poľsko tzv. Generálny Gouvernement
Zámienkou útoku na Poľsko sa stalo prepadnutie vysielača v Glivici.Francúzsko a Veľká Británia, ktoré po prepadnutí Poľska vypovedali Nemucku vojnu, viedli zatiaľ na západnom fronte čudnú vojnu. Ako protiklad bleskovej vojny býva označovaná ako Sitzkrieg.
Apríl 1940-Nemci zaútočili na Nórsko, Dánsko. V Nórsku vznikla kolaborantská vláda na čele s Vidkunom Quislingom- symbol zrady vlastného národa
Máj a jún 1940- útok na Holandsko, Belgicko, Luxembursko a Francúzsko.
Francúzsko bolo rozdelené na dve časti = a, severná priemyselná časť- Nemecko
= b, juh ostal v rukách PHILIPPA PÉTEINA, sídlo vo Vichy, označenie Republika vo Vichy
Francúzsko mala chrániť Maginotova línia- systém opevnení na SV hranici Francúzska
August 1940- letecká bitka o Veľkú Britániu = prvý vážnejší neúspech Hitlera, prvá porážka Nemecka
Október 1940-taliansky útok na Grécko, získanie balkánskych štátov
Vojna sa rozšírila aj do Afriky- Hitler tu mal veliteľa Ervina Rommela-,, púštna líška“
22. jún 1941- prepadnutie ZSSR, nazýva sa plán ,,Barbarossa“. Stalin sa spoliehal na pakt o neútočení. V decembri 1941 Nemci zaútočili na Moskvu, kde však Červená armáda prešla do protiofenzívy-1. vážny neúspech Nemcov na ruskom území
7. december 1941 – vstup USA do vojny po tom, čo Japonci napadli Pearl Harbor, prezident Roosevelt prisľubuje zriadiť druhý front
máj 1942- Nemci zvíťazili pri Charkove a na Kryme a priblížili sa k Stalingradu, zvádzali sa kruté boje, Červená armáda obkľúčila nem. vojská, ktoré boli pod vedením F. Paulusa. Zvíťazil ZSSR a nastal obrat vo vojne
7. marca 1943- v bojoch pri obci Sokolovo zasiahol aj Československý prápor vedený L. Svobodom
Nastáva celkový obrat vo vojne: v Tichomorí začínajú byť úspešnejšie Spojené štáty americké, v Afrike utrpeli Tal.

a Nemecko veľkú porážku = Hitler vyhlasuje totálnu vojnu
Júl 1943- kurská ofenzíva- najväčšia tanková bitka, v ktorej zvíťazila červená armáda a pokračuje oslobodzovanie ZSSR
Júl 1943- americké a anglické vojská sa vylodili na Sicílii, Mussollini bol zatknutý a moci sa ujala vláda PIETRA BADOGLIA a následne na to vypovedalo Taliansko vojmu Nemecku
TEHERÁNSKA KONFERENCIA- 26. 11. -2. 12. 1943
- o rozdelení Nemecka
- o budúcom usporiadaní sveta
- o vytvorení druhého frontu
- prísľub Stalina, že sa zapojí do vojny proti Japonsku
- prvý krát sa tu osobne stretla tzv. ,,Veľká trojka“- Roosevelt, Churchill, Stalin

Krátko po týchto rokovaniach sa 12. decembra 1943 podpísala zmluva o spojenectve a povojnovej spolupráci medzi ČSR a ZSSR
20. júl 1944- atentát na Hitlera- veliteľ von Stauffenberg
Koncom januára bol oslobodený Leningrad
6. jún 1944- tzv. Deň D , operácia Overlord čiže vylodenie spojeneckých vojsk v Normandii, otvorenie druhého frontu a začali boje o vyslobodenie Francúzska = 25.augusta 1944 Nemci kapitulovali a vlády sa ujal Charles de Gaull
6. október1944 - sa Červená armáda( ČA) a vojaci 1. československého armádneho zboru prebojovali cez Dukliansky priesmyk

JALTSKÁ KONFERENCIA : 4. – 11. 2 1945 na Kryme
-predstavitelia Veľkej trojky prijali celý rad rozhodnutí týkajúcich sa Nemecka a usporiadania pomerov vo svete po skončení vojny
Stalin opäť sľúbil, že do troch mesiacov po kapitulácii Nemecka vstúpi do vojny proti Japonsku

30. apríl 1945- Hitler spáchal samovraždu
8. mája 1945- Nemecko kapitulovalo a 9. mája 1945 vstúpila kapitulácia do platnosti

POSTUPIMSKÁ KONFERENCIA : 17. 7. – 2. 8. 1945
-zúčastnili sa jej USA- Truman, Veľká Británia( V.B.)- Churchill, ktorého v priebehu konferencie vystriedal Attlee, ZSSR- Stalin
-rozhodli o demilitarizácii a demokratizácii Nemecka, o jeho rozdelení na okupačné zóny, aj o vysídlení nemeckého obyvateľstva z Poľska, ČSR, Maďarska
-okrem iného sa rozhodlo, že sa uzavrú mierové zmluvy s porazenými štátmi (Talianskom, Bulharskom, Rumunskom, Maďarskom, Fínskom), mierové zmluvy s týmito štátmi boli uzatvorené na konferencii v Paríži v roku 1947
-ukázali sa rozdiely medzi USA + V. B. a ZSSR
-stretnutie spojencov bolo poznačené narastajúcimi rozpormi medzi USA+V.B. a ZSSR

Japonsko pokračovalo vo vojne aj po kapitulácii Nemecka a odmietlo kapituláciu
6. augusta 1945 zvrhlo americké letectvo na Hirošimu atómovú bombu a 9. augusta na Nagasaki
8. august 1945- vstup ZSSR do vojny
2.september 1945-Japonsko podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu = koniec 2. svetovej vojny vo svete.

Zdroje:
dejepisný zošit -
Chystáte sa na maturitu? -
Vybrané kapitoly z dejín a náuky o spoločnosti -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk