Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pravek

Vznik a vývoj človeka na Zemi
Človek vznikol z ľudoopov nie z opíc!!!!
Niektoré druhy vývoja človeka:
Propliopithecus
Aegyptopythecus
Dryophithecus
Ramapithecus : 20 - 25 kg, podobal sa šimpanzovi, Afrika, Devínska Nová Ves
Australopithecus: asi pred 5 mil. rovok, 35-45 kg, 120-140 cm, chodil ponohách, kapacita mozgu 300 až 60 cm3, JV Ázia (Afarensis, Africanus)
Homo habilis : pred 3. mil rokov, kapacita mozgu 800 cm3, ochlpenie, lovil a zbieral, prvý výrobca nástrojov = olduvajská kultúra. Náleziská : Olduvaj, Kanapoi, Turkana
Homo erectus : pred 1.6 mil rokov, 150-170 cm 70-80 kg, kapacita mozgu 1200 cm3, formuje sa čelo!, má ľudské nohy, používal oheň. Náleziská: Európa, Čína (Sinantropus), Jáva (Pitekantrophus)
Homo sapiens: od obdobia 300000 rokov, má nos a bradu, ochlpenie ubúda, vyklenutá lebka, kapacita mozgu 1300cm3, do 160 cm. Náleziská : celý svet, Steinheim
Homo sapiens neandertalis: pred 12000 rokmi, tvárová časť zmohutnieva, lovy na veľké mamuty, utužovanie spoločenských väzieb, pod skaly alebo do jaskýň, vyhynul pred 35000 rokmi. Náleziská. Gánovce pri Poprade, Šaľa
Homo sapiens sapiens: 40000 pred n.l.

Časové delenie praveku
Pravek sa delí podľa toho z akého materiálu si vyrábali nástroje (Christian Thomson)
Doba kamenná - paleolit (3 mil. až do 10000 rok. ) - starší (3 mil. až 3000000 pnl. )
stredný (3000000 - 40000)
mladý ( 400000- 10000)
mezolit (10000 - 3200 pnl.)
neolit (10000 - 4500)
eneolit (4500 - 2500)
Doba bronzová staršia (2500 - 1500 pnl.)
stredné (1500 - 1200 )
neskorá (1200 - 750)
Doba železnástaršia halstadská (750- 400 pnl.)
mladšia laténska (400 - 0)
Doba rímska(0 - 400 r. nl.)
Doba sťahovania národov (400 - 600 n.l.)
Paleolit
prebieha vývoj človeka
striedajú sa dobý ľadové (glaciál) a medziľadové (interglaciál)
sťahovanie z JV Afriky až poÁziu a Európu
geografické rasy (europoidné, mongoloidná, negroidna)

Starší paleolit:
ľudia obývali jaskyne
jedna kultúra => olduvajská
pästné kliny alebo celodrevené oštepy
významné kultúry (clactónska a ackeulénska kul.)
Stredný paleolit:
homo sapiens ale dožíva homo erectus
prvé úštepové kultúry
tlupa sa mení na rod (pomalá záležitosť) =>stratifikácia spoločnosti
dalej sú tam kultúry mousterien, levallois
nastenné maľby v jasyniach
Mladý paleolit:
homo sapiens; sapiens sapiens
využívajú sa parohy a kosti
obsidián a pazúrik
medzinárodné obchody :-)))
artikulovaná reč => spoločné lovy
luk a šíp sa začínajú používať
jaskyna Altamira, Lescaux => maľby

Mezolit
zberači a lovci => koristnícky spôsob života
pestovanie a chov dobytka => výrobný spôsob života
Neolit
najvýznamnejšie oblasti sveta prešli neolitickou revolúciou (Krajina Úrodného polmesiaca, Čína, Stredná Amerika)
istá časť obyvateľstva sa zaoberá vgýrobou potravy a nadvýrobou
narastá počet obyvateľov
revolúcia ide do Európy formou kolonizácie
smery 1. cez malú Áziu => J Európa
2. cez Balkán => Stredná a S Európa
deľba práce medzi ženouá a mužom, spoločenská deľba práce (remeselníci a roľníci)

Eneolit
vzink štátov potrebné sú 1) hranice, 2) centrálna organizácia, 3) počet obyvateľov
1 štáty Mezopotámia, Čína, Egypt, India

Doba bronzová
začína sa používať bronz
madzinárodné obchody :-))
na Slovensku => Banské mestá
rozklad rodovej spoločnosti, vznikkmeňov
oblasť Grécka najvyspelejšia oblasť
lineárna keramika, otomanská kultúra
Stredná doba bronzová
mohutné pohyby morských prúdov (Dóri)
vojenské nezhody => pád Tróje
mohylová kultúra
Mladšia doby bronzová
časté vojenské nezhody (obdobie temna)
dalšie pohyby
žiarové pochovávanie
doba popolnicových polí
znalosť výroby železa

Doba železná
Halstadt
zhoršenie stavu sveta => násilie vojny
kmeňové zväzky
bývanie =dediny, mestá na našom území niesú
výroba keramiky = Kelti
znalosť kolesa z východu
Laténska
etnikum Keltov=> opida mestského charakteru (administ., hospodar., politický charakter)
južné oblasti => kelti tam chodili
dalej prichádzajú Germáni!!! vládnuce dynastie
Doba rímska
územie strednej Európy = Germáni - dostávajú sa do konfliktou s rímskou ríšou
vazalské kráľovstvá
Vanniovo kráľovstvo (1. pol 1 stor.) = udržovalo sa iba vďaka rímskej ríši, na našom území
žili v ňom KVÁDI
Marobudova ríša , na území Čiech a Moravy
žili v ňom Markomani
opevnená hranica Limes Romanus (1/2 storočia)
rimania sa snažili využívať rieky a pohoria ako hranice
Castrum - 5000 až 6000 légií
Castel - 1/10 rímskej légie
Burgus - strážne veže
Tábory - Vindobona, Brigetio, Aquincum, Cornuntum
markomanské vojny - za vlády Marka Aurélia (160 - 180)

Sťahovanie národov
Sťahovanie národov spôsobii Húni z východnej Ázie až do východnej Európya stretli Slovanov. Tí si zobrali nohy na plecia a išli na západ. Slovanské územie bolo medzi Vislou , Odrou a Dunajom. Slovania sa rozdelili na tri prúdy. Na východných: Rusi, Bielorusi Ukrajinci. Na západných: Slováci, Česi, Lužicki Srbi , Poliaci. Na južných: Srbi, Chorváti a Slovinci. obdobie sťahovania národou spôsobili pád rímskej ríše.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk