referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Nedeľa, 28. novembra 2021
Veľká Francúzska revolúcia
Dátum pridania: 17.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Danielmi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 970
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 20.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 33m 30s
Pomalé čítanie: 50m 15s
 
patrilo. Na druhej strane sa šľachtici začali zaujímať o podnikanie buržoázie, začínali vkladať svoj kapitál do nového priemyslu. V skutočnosti šľachta netvorila rovnorodú spoločenskú triedu, ktorá by si bola vedomá svojich spoločných záujmov.
Duchovenstvo- okolo 120 000 osôb - sa vyhlásilo za „ prvý zbor v štáte “.
Mal dôležité politické, súdne a daňové výsady. Jeho hospodárska moc spočívala vo vyberaní desiatku a v pozemkovom vlastníctve. Iba duchovenstvo tvorilo opravdivý stav, ktorý mal svoju správu(generálni správcovia duchovenstva a diecezálne komory)a svoje súdy(cirkevné súdy).Každých 5 rokov sa schádzalo Zhromaždenie duchovenstva, ktoré sa zaoberalo náboženskými vecami a stavovskými záujmami. Odhlasúvalo dobrovoľný príspevok na výdavky štátu ,dobrovoľný dar, ktorý spolu s desatinou tvoril jedinú daň duchovenstva, priemerne 3 500 000 libier ročne. Duchovenstvo sa delilo na rehoľné, svetské, vyššie a nižšie duchovenstvo. V roku 1789 pamätný spis dauphinských farárov-
I keď zachovával úctivý tón voči biskupom- doviedol tieto myšlienky a závery z nich do krajnosti a spojil osud nižšieho duchovenstva s osudom tretieho stavu.
Cirkev v spoločnosti Starého režimu spojila svoj osud s osudom aristokracie. Aristokracia sa však v priebehu 18. storočia ustavične uzatvárala v tej miere, ako sa zhoršovali jej existenčné podmienky. Proti buržoázií sa menila na kastu: rodová šľachta, úradnícka šľachta a vysoké duchovenstvo si vyhradzovali monopol na vojenské, súdne a cirkevné úrady, z ktorých boli nešľachtici vylúčení. Toto všetko sa dialo v čase, keď sa táto aristokracia stála úplne príživníckou a svojimi službami už nenahrádzala štátu alebo cirkvi pocty a výsady, ktoré si kedysi mohla nárokovať ako oprávnenú odmenu. Aristokracia sa takto odtrhávala od národa svojou zbytočnosťou, svojimi nárokmi a svojím tvrdohlavým odporom k všeobecnému blahu.

Tretí stav

Tretia spoločenská skupina sa označovala od konca 15. storočia ako tretí stav. Predstavoval obrovskú väčšinu národa, čiže ku koncu Starého režimu vyše 24 miliónov obyvateľov. Duchovenstvo a šľachta sa ustanovili dávno pred ním, avšak spoločenská dôležitosť tretieho stavu sa rýchlo zvyšovala z toho dôvodu, že jeho príslušníci hrali dôležitú úlohu v národe a v štáte. Sieyes dobre vystihol dôležitosť tretieho stavu na konci Starého režimu vo svojej povestnej brožúre z roku 1789.
„Tretí stav teda zahrnuje v sebe všetko, čo patrí k národu;
a na všetko, čo nieje tretí stav, treba pozerať ako na také,
čo nepatrí k národu.“
Tretí stav zahrňoval vidiecke a mestské ľudové vrstvy, malá a stredná buržoázia , predovšetkým remeselníci a obchodníci. K týmto stredným vrstvám sa pripájali príslušníci slobodných povolaní: úradníci, ktorí nezískali šľachtický titul, advokáti, notári, profesori, lekári a chirurgovia... Tretí stav, ktorý zoskupoval všetkých nešľachticov, tvoril teda stav, ale nie triedu, bol to akýsi útvar, o ktorom si môžeme urobiť presnú predstavu len vtedy, ak ho rozčleníme na jeho rozličné sociálne prvky: Buržoázia: rentierska buržoázia, buržoázia slobodných povolaní, remeselnícka a kramárska buržoázia, podnikateľská veľkoburžoázia, finančná, obchodná, manufaktúrna; mestské ľudové vrstvy; roľníctvo(slobodní, nevoľníci)

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Podobné referáty
Veľká francúzska revolúcia SOŠ 2.9477 936 slov
Veľká Francúzska revolúcia SOŠ 2.9878 2477 slov
Veľká francúzska revolúcia SOŠ 2.9589 787 slov
Veľká francúzska revolúcia SOŠ 2.9817 3549 slov
Veľká Francúzska revolúcia GYM 2.9674 324 slov
Veľká francúzska revolúcia GYM 2.9265 1099 slov
Veľká francúzska revolúcia GYM 2.9736 343 slov
Veľká Francúzska revolúcia GYM 2.9813 445 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.