Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Veľká Morava

 • 791-796- Karol Veľký rozvrátil Avarskú ríšu
 • prelom 8.st. - 9.st. vznikajú a začínajú sa stavať hradiská.
 • 814- Karol Veľký zomiera
 • 843- ríša sa rozdelila na 3 časti:
  • Východofranská ríša
  • 2. Západofranská ríša
  • 3. Stredofranská ríša
 • náš sused- Východofranská ríša
 • po porážke Avarov sa vytvorili dve kniežatstvá:
  • Moravská- Mojmír
  • Nitrianská- Pribina

PRIBINA

 • prvé knieža na našom území
 • 828- dal vysvätiť kostol v Nitre (Nitrava)
 • salzburský arcibiskup Adabrám ho vysvätil
 • prvý kostol na Slovensku
 • juhozápad Slovenska + časť Zemplína a Spiša
 • 833- Mojmír vyhnal Pribinu a spojil kniežatstvá

VZNIKÁ VEĽKÁ MORAVA

 • Pribina utiekol a zaviazal sa Ľudovítovi Nemcovi, že bude jeho vazalom,len aby mu dal zeme na dnešnom Balatone
 • 861- Pribina zomiera v boji za Ľudovíta Nemca
 • územie zdedí jeho syn Koceľ
 • 833- 846- Mojmír- panovníkom na Veľkej Morave
 • 846- 870- Rastislav je panovníkom na Veľkej Morave
 • Rastislav- bol synovcom Mojmíra.Stal sa vazalom Ľudovíta Nemca.
 • Mojmír je odstránený.
 • Rastislav porušil vazalský sľub a preto v roku 855 zaútočil na Veľkú Moravu.
 • Ľudovít Nemec nevie poraziť Rastislava a preto sa spája so Svätoplukom
 • Svátopluk- synovec Rastislava
 • 870- Ľ. Nemec zosadí Rastislava- Veľkú Moravu obsadia bavorské vojská - VILIAM ENGELŠALK.
 • na Veľkej Morave vypukne ľudové povstanie
 • 871-894- Svätopluk- najvýznamnejší panovník na území Veľkej Moravy
 • Ľ. Nemec sa pokúšal poraziť Svätopluka - vždy neúspešne
 • 874- podpísaný mier medzi Ľ. Nemcom a Svätoplukom vo FORCHHEIME.
 • dovtedy na Veľkej Morave Svätopluk spojil - Česko, Lužické Srbsko, Vislansko, MaloPoľsko, Sliezsko, Zadunajsko, Potíšie
 • stavia nové hradiská, obnovuje staré
 • pomaly bohatne
 • HRADISKÁ:Bratislava, Devín, Pobedím, Staré Město, MIhulčice.
 • 894- Svätopluk zomiera
 • mal troch synov:Mojmír II, Svätopluk II,Predslav- nevie sa, či existoval
 • 894- 907- Mojmír II - panovník Veľkej Moravy
 • 907- bitka pri Bratislave
 • Bavori - Starí Maďari - na čele s Arpádom zaútočili.
 • 907- predpoklad,že zaniká Veľká Morava.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk