referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sabína
Streda, 27. októbra 2021
Stredovek
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blinky
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 931
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 12m 50s
Pomalé čítanie: 19m 15s
 

z rodu Marovejovcov začal franskú expanziu na juh a juhozápad
- ovládol celé dnešné Francúzsko až po Pyreneje, Severozápadnú časť Nemecka od ústia Rýnu až k švajčiarskym hraniciam
- v expanzii pokračovali aj jeho nástupcovia, ktorí získali Burgundsko, celé severné predhorie Álp až k Salzburgu, Bavorsko a Durínsko
Správa ríše
- prvky rímskej štátnej správy
- základom sú menšie územno-správne jednotky grófstva na čele s barónmi
- popri grófstvach existujú aj germánske kmeňové kniežatstvá na čele s vojvodcami
- aristokracia: vojenská a provinčná
- provinčná aristokracia mala prevahu v Galii
- na územiach napravo od Rýnu mala prevahu vojenská aristokracia
- vytvára sa zvláštna vrstva – obrnení jazdci (rytieri)
- hranice ríše boli temer neustále ohrozované vojenskými vpádmi
- okrajové oblasti boli rozdelené na špeciálne vojensko-správne jednotky – marky
- na čele marky stál markgróf
Právo
- najstarším je Lex Salica (zač. 6. str.)
- prvky rímskeho aj germánskeho obyčajového práva
Majordómovia
- pôvodne úradníci, ktorí zabezpečovali zásobovanie kráľovského dvora, riadili štátnu správu ...
- v 7. str. sa titul Majordómus stal dedičným
- slabí Merodejovský králi sa stávajú len bábkou v ich rukách
Pipin II. (687 – 714)
- pôvodne bol majordómom len v Austrálii
- podarilo sa mu zjednotiť všetkých Frankov
- pre pápeža dobyl územie bývalého Ravenského exarchátu. ktorý predtým patril pod byzantskú zvrchovanosť
- v 7. str. sa začalo dlhodobé zasahovanie Frankov do diania na Apeninskom polostrove
Karol Martel (714 – 741)
- syn Pipina II.
- kráľ sa mu už vo všetkom podriaďoval
- v roku 732 v bitke medzi mestami Tours a poiters zastavil dovtedy neporaziteľných moslimov a ďalšiu expandáciu Arabskej ríše
Pipin III. Krátky (751 – 768)
- syn Karola Martela
- dosiahol osamostatnenie moci dovtedajších majordómov
- založil Karolovskú dynastiu
- pápež ho pomazal a vzniklo spojenie medzi cirkvou a franským kráľovstvom
- porazil Longobardov a získané územie daroval cirkvi (Pipinova donácia)
Karol Veľký (768 – 814 )
- najvýznamnejší franský kráľ
- v roku 774 získal Longobardskú korunu
- v roku 800 ho pápež korunoval za rímskeho cisára
- Franská ríša dosahuje svoj najväčší územný rozmach
- podnikal veľké množstvo vojenských výprav, preto sa snažil presadiť vojenskú povinnosť všetkých slobodných obyvateľov ríše
Rozvrátenie Avarského kaganátu
- znamenalo oslobodenie našich predkov spod Avarskej nadvlády a začiatok samostatného štátneho vývoja
Karolínska renesancia
- v ríši pôsobila vrstva vzdelancov, ktorí čítali a prepisovali diela antickej literatúry
- správa štátu vyžadovala štátnu byrokraciu, ktorej úlohou bolo zvládnuť písomný styk a písomnú evidenciu
- Karol Veľký podporoval zakladanie škôl
Ľudovít Pobožný (814 – 840)
- v roku 817 vydal zákon o jednote štátu – Ordinatio imperii
- v roku 843 podpísali jeho synovia Verdúnsku zmluvu, ktorá Franskú ríšu definitívne rozdelila na tri časti
Rozdelenie Franskej ríše (843)
- Západofranská ríša; územie Francúzska; Karol Hollý
- Východofranská ríša; územie Nemecka; Ľudovít Nemec
- Porýnie a severné Taliansko; Lothar

Byzantská ríša

- pomenovanie získala podľa osady Byzancion (Konštantínopol, Carihrad)
- miešali sa tu prvky antickej, orientálnej a stredovekej kultúry
Justinián I.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Stredovek SOŠ 3.0166 613 slov
Stredovek SOŠ 2.9771 467 slov
Stredovek GYM 2.9750 3764 slov
Stredovek SOŠ 2.9868 882 slov
Stredovek 2.9770 456 slov
Stredovek GYM 2.9492 302 slov
Stredovek 2.9677 1244 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.