Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

História Bratislavy

Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky. Na jej území je zriadených 5 okresov. 4 mestské časti sa rozkladajú na pravom brehu Dunaja.
Mestské časti majú bohatú históriu. Medzi najstaršie osídlené časti patrí Karlova Ves. Podunajské Biskupice boli kedysi majetkom ostrihomského arcibiskupstva, ležia v západnom cípe Žitného ostrova. Vrakuňa leží na Malodunajskom toku. V minulosti cez ňu viedla známa obchodná jantárová cesta. Nové Mesto má najstaršiu železničnú stanicu na Slovensku. Rača je známa vinohradnícka oblasť, jej dispozičné právo na pestovanie červenej frankovky je z roku 1767. Vo Vajnoroch je jedinečná ľudová architektúra. Devín leží na križovatke dvoch obchodných historických ciest. Územie Devínskej Novej Vsi bolo osídlené už v praveku.16 storočí sa tu usídlili Chorváti utekajúci pred Turkami. V Dúbravke sa nachádzaná národná kultúrna pamiatka Villa rustica, sú to zvyšky rímskej provinčnej architektúry. Názov Lamač pochádza zo 16. storočia a pripomína chorvátskeho lamača kameňa, ktorú tu založil prvé obydlie. V Záhorskej Bystrici sú vzácne archeologické náleziská hradísk, osád a pohrebísk. Najstaršie dejiny sa začali písať v Starom Meste. Tu sa nachádza väčšina historických pamiatok.

Na území Bratislavy sa predpokladá sídlisko lovcov zo staršej doby kamennej. Hromadné nálezy nástrojov, šperkov dokazujú, že v dobe bronzovej bola významným výrobným centrom a bola strediskom podunajskej ríše Keltov. V 5. storočí začali na územie prichádzať prví Slovania. V 10. storočí bratislavský hrad sa stal strediskom župnej správy. Bol najlepšie opevneným hradom v Uhorsku. V 18. storočí sa Bratislava stala hlavným mestom habsburskej časti Uhorska a v čase vládnutia Márie Terézie vzrástol jej spoločensko – politický význam. V čase národného obrodenia vystupuje do popredia evanjelické lýceum. Od roku 1919 sídli v Bratislave Univerzita Komenského.

V Bratislave sa nachádza Primaciálny palác. Je to veľká reprezentačná palácová stavba. Je to jedna z najkrajších pamiatok Bratislavy. Na Hlavnom námestí sa nachádza Stará radnica, ktorá je historicky a umelecky najcennejšou stavbou. V prejazde Starej radnice sa nachádza nádherná krížová klenba. Cez Michalskú ulicu v minulosti prechádzali kupecké vozy s tovarom od Baltského mora – jantárová cesta. Do mesta viedli 4 brány. Dodnes sa zachovala len Michalská.
Dominantou Hviezdoslavovho námestia je Slovenské národné divadlo. Pred ňou sa nachádza Ganymedova fontána, ktorá je najkrajšia fontána hlavného mesta.
Najvýznamnejšia sakrálna stavba hl. mesta je Dóm sv. Martina. Je to najcennejšia gotická pamiatka.
Na Hodžovom námestí sa nachádza Gresalkovičov palác, ktorý je sídlom prezidenta Slovenskej republiky. Bol postavený bohatým advokátom ako letné sídlo s veľkou záhradou a v minulosti sa tu konali veľké plesy.

Bratislava má mnoho historických, kultúrnych pamiatok. Pri prechádzke Bratislavou môžeme objavovať mnohé zaujímavé miesta tohto krásneho mesta.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk