Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pravek

Doba kamenná – staršia ( paleolit )
• starý 2, 5 mil.m – 250 000 pred Kr.
•stredný 250 000 – 40 000 pred Kr.
•mladý 40 000 – 8 000 pred Kr.

- stredná ( mezolit )
•8 000 – 6 000 / 5 000 pred Kr.

- mladšia ( neolit )
•6 000 / 5 000 – 3 800 / 3 300 pred Kr.

- neskorá ( eneolit )
•3 800 / 3 300 – 2 300 / 1 900 pred Kr.

Doba bronzová – staršia
•2 300 / 1 90 – 1 60 / 1 500 pred Kr.

- stredná.
•1 600 / 1 500 – 1 300 pred Kr

- mladšia a neskorá
•1 300 – 750 / 700 pred Kr.

Doba železná – staršia ( haltštatská )
•750 / 700 – 450 ú 400 pred Kr.

Doba rímska – mladšia ( laténska )
•450 / 4 pred Kr. – 0

- staršia
•0 – 180 / 200

- mladšia
•180 / 200 – 375 / 400

Doba sťahovania národov
•375 / 400 – 568 / 600

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk