Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Anglická revolúcia

1. 1642-49 Občianska vojna
2. 1649-1658 Republika a osobná diktatúra
3. Reštaurácia Stuartovcov, štátny prevrat 1688 „ Slávna revolúcia“ vznik konštitučnej monarchie až do teraz.

1640-Karol I. zvolal po 1x parlament, parlament prosil o mimoriadne dane, chcel získať peniaze na vojnu, parlament ho odmietol podporiť 1642-zvolal parlament 2x požiadavku mal tu istú parlament zostal zasadať (13 rokov) do r.1653 tzv. „dlhý parlament“
1.obdobie 1642-49 = OBČIANSKA VOJNA, stali proti sebe 2 nepriatelia
Anglicko sa rozdelilo na dva tábory :
–––––> 1.tábor kráľovský (rojalisti):podporovala kráľa, nová dynastia zo Škótska STUARTOVCI (Karol I. Stuart -chcel panovať neobmedzene,proti čomu sa postavil parlament )

––––-> 2.tábor parlamentný :buržoázia + kapitalisti, do čela sa postavil Oliver Cromwell, Cromwell žiadal nezávislosť= indenpendenti
Cromwell porazil kráľovo vojsko v Anglicku
30.01. 1649 –poprava Karola I.(nevinný). Cromwell Anglicko vyhlásil za republiku (1x) do čela republiky sa postavil Cromwell, v r.1653 si udelil titul LORD-PROTEKTOR O.CROMWELL (protektor =ochranca),

v r.1653 rozpustil parlament, nastolil osobnú diktatúru =zákon je jeho slovo =vláda 1.človeka ,1658 Cromwell zomrel
r.1660 Karol II. –obnovený rod Stuartovcov =reštaurácia Stuartovcov
1688 –Karol II. –za jeho vlády bol v krajine kľud, nástupca Karola II. Jakub II. dal sa pokrstiť za katolíka,v r.1688 ho parlament zosadil z trónu kvoli tomu,že sa dal pokrstiť za katolíka, skončil rod Stuartovcov, švagor Jakuba II. = Viliam Oranžský (prišiel z Holandska)
dohoda: že bude mať reprezentačnú moc („Kráľ sedí na tróne, ale nevládne“).
1x voľby –právo voliť len majetný ľudia, lebo platili dane štátu,vo voľbách sa volia politické strany : liberáli /konzervatívci
vydaná listina : Bill of Rights / Listina práv –fungovanie politického systému
1688 konštitučná monarchia, ústavné kráľovstvo (moc zákonov)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk