Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Francúzska revolúcia

Príčinou francúzskej revolúcie bola poľnohospodárska kríza, pretože sa dovážali lacné výrobky z Anglicka. Dôsledkom poľnohospodárskej krízy bola veľká nezamestnanosť a hlad.

Ľudovít XVI. bol vo finančnej kríze, pretože nemal peniaze na vojnu. Ľudovít XVI. totiž míňal peniaze na márnotratný a prepychový život. Chcel zdaniť šľachtu a duchovenstvo, musel však zvolať francúzsky parlament, ktorý sa nazýval generálne stavy. V máji roku 1789 sa generálne stavy zišli vo Verseille. Generálne stavy sa skladali z troch stavov:

1.stav tvorili cirkevní hodnostári,
2.stav tvorila šľachta 
3.stav tvorili bankári, podnikatelia, obchodníci, lekári, právnici, remeselníci, robotníci a roľníci.

Medzi týmito troma stavmi vznikol spor o spôsobe hlasovania. 1. a 2. stav chcel, aby každý stav mal 1 hlas, tak by vyhrali hlasovanie. 3. stav však chcel, aby každý človek mal 1 hlas, tak by hlasovanie vyhral 3. stav, pretože do počtu osôb ich bolo viac, ako 1. a 2. stav spolu. 3.stav sa vyhlásil za Národné zhromaždenie, to však vadilo kráľovi. Kráľ pripravoval vojenský útok na Paríž. V júli roku 1789 však Parížania zaútočili na pevnosť Bastillu a to bol vlastne začiatok revolúcie.

Priebeh revolúcie:

1.obdobie revolúcie- od roku 1789 do roku 1792:Národné zhromaždenie vypracovalo ,,Deklarácia ľudských a občianskych práv" , a to bol vlastne úvod k ústave. V roku 1791 schválili ústavu o rovnosti občanov pod zákonom, zdanenie občanov a zrušenie feudálnej povinnosti. Vo Francúzsku bola vtedy konštitučná monarchia, to znamená, že kráľ sa o vládu m,usel deliť s parlamentom. Kráľ sa pokúsil o útek, ktorý sa mu však nepodaril. V roku 1792 sa Parížania vzbúrili, uväznili kráľa a pripravovali obranu mesta. Parížanom prišli na pomoc aj iné mestá, napríklad prišli občania z Marseielle.

2.obdobie revolúcie- od roku 1792 do roku 1793:Francúzsko bolo republikou, Národné zhromaždenie sa premenovalo na Konvent. Konvent pokračoval vo vojne, potlačil vzburu roľníkov a popravil kráľa.

3.obdobie revolúcie- od roku 1793 do roku 1795:Radikálni politici sa nazývali jakobíni, ich vodca bol Maximilian Robespierre. Jakobíni zaviedli revolučný teror proti odporcom revolúcie. Neskôr zaviedli opatrenia v prospech ľudu, zaviedli napríklad maximálne ceny obilia, to znamená, že určili maximálne ceny obilia. Vznikol rozpor medzi jakobínmi, pretože jedni chceli pokračovať v opatreniach pre ľud, druhí nie. Rozpory využila veľkoburžoázia, uväznili apopravili Robespierra a jakobínov. Revolúcia bola úspešná, moc preberala veľkoburžoázia.Rok 1795 - bola schválená nová ústava a na čele Francúzska bolo 5 členné direktórium.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk