Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kresťanstvo

Keď na začiatku nášho letopočtu vzniklo v Palestíne nové náboženstvo, muselo bojovať s nežičlivým okolím.Napriek tomu sa rýchlo šírilo a dnes patrí medzi najväčšie svetové náboženstvá. Nazýva sa kresťanstvo a má asi 1.600 miliónov uznavačov.Jeho pôvodcom je Ježiš Kristus, ktorého kresťania považujú za Božieho Syna.Žil asi pred 2.000 rokmi v palestínskej Galilei (dnes v Izraeli), konal dobro a hlásal porozumenie medzi ľuďmi.Tí, čo neuverili v jeho božský pôvod,postupne ho ukrižovali, ale podľa kresťanského učenia vstal z mŕtvych.Jeho učeníci potom zakladali na území Rímskej ríše prvé kresťanské spoločenstvá.Hneď od počiatku Rimania kresťanov prenasledovali, takže mnohí zomreli mučeníckou smrťou podla Ježišovho príkladu.Roku 313 n.l. však rímsky cisár Konštantin Velký vidal Milánsky edikt, ktorím sa im zaručovali náboženská sloboda.Za nasledujúce stáročia sa kresťanské náboženstvo rozdelilo na tri vetvy:katolícku,protestantskú a pravoslávnu, ktoré sa v niektorích otázkach viery odlišujú, ale všetky uznávajú Ježiša Krista za Božieho Syna a usilujú sa žiť podľa jeho učenia. Zúčastňujú sa v rámci svojej cirkvi na spoločných bohoslužbách,kde sa modlia,počúvajú,čítanie z Biblie a prijímajú telo a krv Kristovu(eucharistiu).

PRÍJÍMANIE:
Katolíci a pravoslávni veria, že cez bohoslužbu sa chlieb a víno v rukách kňaza stanú Božím telom a krvou, že Boh takto prichádza medzi nich.Oni ho potom pod týmto spôsobom prijímajú. U protestantov je prijímanie (večera pánova) spomienkou na poslednú večeru.

SVIATKY A SVIATOČNÉ OBDOBIA:
Advent: Čas očakávania,príprava na Vianoce.
Vianoce: Narodenie Ježiša Krista
Veľký piatok: Ďeň Ježišovho ukrižovania
Veľkonočná nedela: Slávnosť Ježišovho zmŕtvychvstania
Turíce: Sviatok zoslania Ducha Svätého

KRST:
Keď sv.Ján Krstiteľ odhlasoval príchod Mesiáša, vyzýval ľudí k očiste srdca a symbolicky ich krstil vodou v rieke Jordán.Dnes sa krstom ľuďia (dospelí aj deti) prijímajú do niektorej z kresťanských cirkví.Pri obrade krstu na nich kňaz leje vodu, alebo sa ponoria do vody na znak toho, že sa z nich zmývajú hriechy a začína sa nový život.Ak sú krstené deti, krstní rodičia tak sa zaväzujú, že budú dbať o to, aby z nich vyrástli dobrí kresťania. BIBLIA:
Biblia je nielen posvätnou knihou Židov,ale aj kresťanov,lebo veria,že obsahuje slovo božie.

Pozostáva z dvoch častí-Starého a Nového zákona.Starý zákon uznávajú aj Žiďia aj Kresťania, Nový zákon iba Kresťania.Nový zákon obsahuje hlavne evanieliá,v ktorých štzria učenci-Ján, Lukáš,Marek,Matúš-podali život a učenie Ježiša Krista.Napísali ich v 1.storočí n.l. Kresťania sa usilujú žiť podla nich,milovať boha a všetkých ľudí,robiť dobro.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk