Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Veľká francúzska revolúcia

-Francúzsko – koniec 18. storočia – absolutistický štát (kríza) Ľudovít XVI.
- kultúrna metropola Európy (filozofia, literatúra, umenie)

Príčiny revolúcie:

-potreba zmien – 3. stav (neprivilegovaní) – nastupujúca buržoázia vedená vlasteneckou, liberálnou a pokrokovou inteligenciou spätou s osvietenectvom – silná opozícia

Program:

-obmedziť absolutizmus panovníka
-odstrániť privilegovanosť stavov (šľachta, duchovenstvo)
-sloboda podnikania
-občianske a politické slobody
-heslo revolúcie: „Sloboda, rovnosť, bratstvo.“ – „Liberté, égalité, fraternité.“
-opozícia podporovaná vidiekom

Podnet revolúcie:

-hospodárska a finančná kríza vo Francúzsku (vyčerpaná štátna kasa)

Začiatok: kráľ nútený zvolať generálne stavy (od 1614 nebolo zvolané) kvôli daniam

Priebeh:

-nedošlo k dohode; 3. stav sa oddelil a vyhlásil sa za Národné zhromaždenie
-kráľ pripravoval vojenský zásah proti 3. stavu (podporovaný Parížanmi)
-14.7.1789 – dobytie Bastily (politické väzenie – symbol absolutizmu)
-Národné zhromaždenie sa ujalo vlády: zrušilo privilégiá, prijalo Deklaráciu ľudských a občianskych práv (rovnosť ľudí pred zákonom)
-kráľ sa zmieril s odbojníkmi – symbol prijatia revolúcie – prijatie farieb revolúcie z trikolórie: biela – kráľ; červeno – modrá – farba Paríža
-na vidieku živelné povstania
-príprava ústavy – vznik diskusných klubov – najznámejší jakobíni
-3. september 1791 – prijatie ústavy: Francúzsko – konštitučná monarchia
-nové Národné zhromaždenie – girondisti – privŕženci republiky
-proti Francúzsku – zahranič. intervencia (Rakúsko + Prusko) podporovaná fr. kráľom
-10. august 1792 – útok na kráľovský palác (kráľ s rodinou zajatý na belgických hraniciach)
-vytvorenie Konventu (namiesto Národnej rady) na základe všeobecného hlasovacieho práva – vyhlásenie republiky: nový kalendár, úspechy na fronte
-zápas o prevahu v Konvente (girondisti « jakobíni)
-1.1.1793 – poprava Ľudovíta XVI. – zhoršenie medzinárod. postavenia Francúzska
-nepokoje vo Francúzsku – organizované odporcami revolúcie – šľachtou
-2. jún 1793 – prevrat v Konvente – víťazstvo jakobínov – diktatúra (Robespierre, Danton, Marat) Výbor pre verejné blaho – teror proti vnútornému nepriateľovi – gilotína; rozpory medzi jakobínmi
-26. júla 1794 – pád jakobínov – Robespierre popravený (thermidor) – koniec revolúcie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk