Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Adolf Hitler

Nemecký diktátor Adolf Hitler sa mimoriadnym odhodlaním usiloval vnútiť svojej krajine na úkor miliónov ľudských životov ideál „jednej ríše, jedného národa a jedného vodcu“.

Adolf Hitler (1889-1945)doviedol fašizmus prostredníctvom nacistickej strany (založenej roku 1921) až k vrcholu. Roku 1933 získal absolútnu moc v Nemecku, roku 1939 rozpútal vpádom do Poľska druhú svetovú vojnu a dobyl väčšinu Európy. V apríli roku 1945 spáchal v troskách Berlína samovraždu.
Hitler sa narodil v Rakúsku ako syn colníka, ktorý z neho chcel mať štátneho úradníka. Hitler však prejavoval umelecké sklony a nazdával sa, že ho obmedzuje prostredie, v ktorom vyrastá. Z predstavenia Wagnerovej opery Rienzi si odniesol presvedčenie, že je predurčený na záchranu nemeckého národa, tak ako Wagnerov hrdina zachránil Rímanov.
Keď ho dvakrát neprijali na viedenskú umeleckú akadémiu, začal sympatizovať s antisemitizmom. Počas prvej svetovej vojny slúžil ako dobrovoľník v jednom bavorskom pluku a získal Železný kríž za statočnosť. Roku 1919, keď pracoval ako informátor špehujúci politické strany, vstúpil do Nemeckej robotníckej strany (Deutsche Arbeiterpartei). Keď sa zmenila na Národnosocialistickú nemeckú robotnícku stranu ( Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP, známa ako nacistická strana), stal sa roku 1921 jej prvým predsedom.

HITLEROVA VÍZIA

Roku 1923 sa Hitlerovi v Mníchove nepodaril pokus pučom zvrhnúť bavorskú vládu; za tento pokus ho uväznili v Landsbergu, kde napísal svoje základné dielo Moj boj (Main Kampf). Tento politický pamflet vyzýval na vytvorenie „jednej ríše, jedného národa a jedného vodcu“ – to malo zlikvidovať židov, zmariť Versaillskú mierovú zmluvu, ktorú Nemecku vnútili po skončení prvej svetovej vojny, a viesť silnejšie Nemecko k výbojom na východe.
Začiatkom 30. rokov Weimarskú republiku tvrdo postihla hospodárska kríza a politická nestabilita. Vo voľbách roku 1932 sa nacisti stali najsilnejšou politickou stranou v krajine a v januári 1933 bol Hitler vymenovaný za ríšskeho kancelára. Po zapálení Ríšskeho snemu, zákaze komunistickej strany a vydaní tzv. splnomocňovacieho zákona získal absolútnu moc. Čiastočne podľa sovietskeho vzoru vytvoril tajnú políciu – gestapo. Odporcov režimu a a židov dal vraždiť alebo zatvárať do koncetračných táborov.

V rokoch 1938-39 pripojil obratný politický oportunista Hitler k tretej ríši Rakúsko a české územie a v septembri 1939 vtrhol do Poľska. Roku 1940 obsadil veľkú časť západnej Európy vrátane Francúzska a roku 1941 najskôr okupoval Juhosláviu a Grécko a v júni prepadol Sovietsky zväz. Postupne sa proti Nemecku vytvorila silná koalícia, ktorej Hitlerova armáda nebola schopná odolať. Dôkazom toho, že absolútnu moc korumpuje absolútne, bol Hitlerov zlostný výrok, že nemecký národ ho „nebol hodný“.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk