Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Stredovek

Prečo stredovek?

Historici začali toto slovo používať pri spätnom pohľade na obdobie medzi posledným nájazdom Vikingov a pádom Byzancie asi 1100-1453. V nasledujúcom období už nikdy nebola Európa zjednotená jedinou vierou alebo spoločnou kultúrou.

Rozkvet a pohromy:

Na prvý pohľad sa stredovek javí ako obdobie rýchleho ekonomického rastu- Európa sa po stáročiach nájazdov prudko rozvíjala. Poľnohospodárske výnosy rástli a obchody prekvitali vďaka predaju vlny, plátna a luxusného tovaru dovážaného zo vzdialených krajín. Šľachta stavala opevnené hrady a prepychové sídla. Venovala sa poľovačkám, peknému oblečeniu, vybraným jedlám a výstrednému dvornému životnému štýlu.

Blahobyt však sprevádzali hrozivé epidémie nevyliečiteľných chorôb. Populácia rástla a klimatické zmeny spôsobovali hladomory. Neschopnosť vládnucich vrstiev vyvolávala roľnícke povstania, akým bolo povstanie, ktoré otriaslo Anglickom a Nizozemskom na konci 14. stor. Slabí králi bojovali s mocnou šľachtou, poddaní sa búrili proti nespravodlivým zákonom. Anglicko a Francúzsko viedli medzi sebou viac ako sto rokov vojnu.

Iný svet?

Stredovek bol tiež obdobím, keď sa v Európe začali formovať národy a jazyky. Mnohé moderné štátne inštitúcie, napr. parlament, majú korene v stredoveku. Súčasné mestá s ich chrámami, katedrálami, univerzitami a nemocnicami vznikali práve v tejto dobe. Silní králi tvorili zákony a vyberali dane. Týmto všetkým položil stredovek základy modernej Európy.

Napriek tomu existuje obrovské množstvo rozdielov medzi stredovekom a dneškom. Vtedy žilo omnoho menej ľudi, dokonca pred nástupom čiernej smrti v Európe v polovici 14. stor. veľkosť populácie dosahovala iba 10 percent dnešnej. Väčšina ľudí dnes pracuje v úradoch, továrňach a v obchode, vtedy sa najviac lúdi živilo roľníckou prácou.

Existovali obrovské rozdiely v životnej úrovni bohatých a chudobných. Takmer všetku pôdu vlastnilo niekoľko bohatých rodov, ktoré sa zároveň podieľali na chode štátu a na vedení armády do boja. Stroje sa používali len minimálne. Stredovekí remeselníci mali len veľmi jednoduché nástroje, čí už išlo o stavbu pevných hradov alebo o vyhotovenie jemných ilustrácií rukopisov, dosiahli však prekvapujúce výsledky. Hoci používané technológie boli veľmi jednoduché, inak sa rozvíjalo myslenie. Stredovekí učenci písali zložité knihy o náboženstve, filozofii a práve, skladali básne a piesne.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk