Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Renesancia

Renesancia priniesla oživenie v umení a vede. Jej počiatok sa spája s Talianskom (okolo r. 1350) a postupne sa rozšírila do celej Európy.

Koncom 14. stor. bolo Taliansko najbohatšou a najľudnatejšiou krajinou Európy. Napriek tomu Taliansko netvorilo v tom čase jeden štátny útvar. V celej krajine bolo približne 250 štátov. Boli to mestské štáty, v ktorých vládli najbohatšie patricijské rodiny.

Znovuzrodenie - slovo renesancia znamená znovuzrodenie. Taliansko bolo najväčším dedičom antickej civilizácie, ale až do začiatku 14. stor. sa to nijako neprejavovalo. Neskôr, približne okolo r. 1350, začali talianski učenci prepisovať staré rukopisy a rozširovať ich. Rukopisy obsahovali dejiny starovekého sveta a vydávali svedectvo o antickom poznaní vedy, architektúry a umenia. Prejavoval sa aj vplyv antického gréckeho vzdelávania, ktorý vychádzal z Konštantínopolu až do jeho obsadenia Turkami v r. 1453. Na renesančných myslitelov postupne vplývali práce antických učencov z filozofie, literatúry a vied a vyvolávali potrebu obnovenia ducha klasického veku.

Počas dlhého predchádzajúceho obdobia stredoveku sa ludia venovali iba teológii (náboženským otázkam). Mocní mecenáši- bohatí šlachtici, ktorí vládli v talianských mestách, kupovali antické rukopisy a dávali ich prepisovať. Vo Florencii vystupovala mocná bankárska rodina Mediovcov ako štedrý mecenáš umenia. Lorenzo Medici, ktorý vládol vo Florencii od roku 1469 do r. 1492, dostal prezývku Nádherný, kedže do mesta privábil najlepších vedcov a umelcov. Ďalším veľkým talianským mecenášom bol Francesco Sforza, pôvodne žoldnier, ktorý sa r. 1450 stal milánskym vojvodom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk