Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Doba bronzová

Asi pred 8000 rokmi začali ľudia získavať prvé skúsenosti so spracovávaním kovov. Spočiatku vyrábali predmety z voľne sa vyskytujúcej medi a hrudiek zlata, ktoré tvarovali ťažkými kameňmi. Postupne sa však remeselníci naučili kovy taviť a liať do foriem, a vtedy sa ukázali prednosti kovu oproti kameňu: dali sa z neho vyrábať predmety zložitých tvarov (nástroje, zbrane, šperky, nádoby atď.), keď sa predmety poškodili, mohli sa roztaviť a kov sa mohol znovu použiť. Bronz ľudia získali pravdepodobne náhodným zmiešaním malého množstva cínu s meďou. Všimli si, že nový kov je tvrdší, ako tie, čo dovtedy poznali a že z neho môžu vyrábať predmety s lepším ostrím. A keď sa bronzové nástroje a zbrane otupili, dali sa opäť nabrúsiť. Ako sa šírilo používanie bronzu, rodila sa doba bronzová. V jednotlivých častiach sveta nastupovala v rôznych obdobiach. Jednou z prvých oblastí, kde ľudia poznali bronz, bol Sumer v Mezopotámii-tu vznikli aj prvé mestá.

MEZOPOTÁMIA: Jedna z prvých civilizácií doby bronzovej sa rozvinula v Mezopotámskom Sumeri. Mezopotámia, čiže medziriečie, bola oblasť medzi riekami Eufrat a Tigris. Jej úrodnú zem obrábali Sumerci asi od r. 3500 do r. 1500 p.n.l.

PÍSMO A KOLESO: Prvú formu písma-klinové písmo-uviedli do dejín Sumeri v dobe bronzovej. Sumeri vynašli aj koleso, ktoré použili pri výrobe keramiky (ako základ hrnčiarskeho kruhu) a pri stavbe nákladných i bojových vozov. Do boja ťahali vozy divé somáre.

KONE: Konský záprah sa rozšíril v neskorej dobe bronzovej. Vznešený muži mali bojové vozy zdobené nádhernými bronzovými kovaniami.

SUMER: Nížiny Sumeru boli úrodné, ale suché. Preto roľníci kopali priekopy a kanály, ktorými usmerňovali prívod vody z riek na zavlažovanie polí. Dostatok vlahy im potom umožnil dopestovať bohatú úrodu, niekedy aj dvakrát do roka.

VÝROBA TEHÁL: Ako na mnohých miestach na strednom východe, aj v Sumeri bol nedostatok kameňa i dreva. Veľké budovy ako chrámy a paláce stavali Sumeri z tehál. Robili ich z hliny zmiešanej s vodou a nasekanou slamou. Touto zmesou naplnili formy a sušili ju na slnku. Vypaľovať tehly ohňom začali až v prvej štvrtine 3. tisícročia pred n.l.

POĽNOHOSPODÁRSTVO A RYBÁRSTVO: Sumeri zberali tŕstie na brehoch riek a viazali ho do otepí, z ktorých sa stavali rybárske člny a ohrady pre dobytok. Z tŕstia si stavali aj prvé príbytky-chyže bez okien, vnútri nerozdelené prepážkou, so závesnou rohožkou namiesto dverí.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk