Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Napoleon Bonaparte

-Ako veliteľ dosiahol nespočetné množstvo úspechov aj vďaka jeho schopnosti dokonale adaptovať svoje encyklopedické vedomosti na konkrétnu situáciu
-Narodil sa 15. augusta 1769 a v mestečku Ajaccio na Korzike
-Po skončení vojenskej školy si ako 16-ročný začal plniť svoje povinnosti vo francúzskej armáde.
-V roku 1795 potlačil rojalistickú vzburu proti Národnému Konventu
-Roku 1796 sa začala výprava do Talianska
-V rokoch 1789 – 99 podnikol Egyptskú expedíciu, ktorá mala chrániť obchodné záujmy Francúzska a zabrániť Britom prístup do Indie. V expedícii bolo sústredených mnoho vedcov, čo bolo vo francúzskej armáde neobvyklé. Ich úspechom bolo objavenie Rosettskej dosky v egyptskom prístave Ar – rašíd (franc. Rosett). Pomocou tejto dosky Champolion rozlúštil egyptské hieroglyfické písmo
-V roku 1804 sa nechal korunovať za francúzskeho cisára. Korunovácia sa uskutočnila s požehnaním pápeža Pia VII. v parížskom chráme Notre Dame
-V rokoch 1807 – 1815 podnikal tzv. Napoleonské vojny. Boli to vojny medzi Francúzskom a ostatnými európskymi krajinami, ktorých cieľom bolo upevnenie francúzskej imperiálnej politiky. Patrili medzi ne napr. tieto vojny: Bitka pri Slavkove r. 1805 (proti Rakúsku a Prusku) ďalej bitka pri Trafalgare v tom istom roku (významná námorná bitka pod vedením admirála Horatia Nelsona), bitka pri Jene r. 1806 (proti Prusku a Sasku)
-Bitka pri Salamanke r. 1812 a pri Vitorii r. 1813, kedy Wellington vytlačil Francúzsko zo Španielska
-Bitka pri Borodine v roku 1812 umožnila Napoleonovi podniknúť výpravu do Ruska, ktorá dopadla katastrofálne. O život v nej prišlo 500 000 Francúzov, ktorých zabila predovšetkým strašná zima a hlad. V roku 1813 Napoleona drvivo porazili spojené európske armády pod velením pruského generála von Blüchera. Po tejto prehre Napoleona vyhnali na ostrov Elba
-Na prelome rokov 1814 – 15 sa opäť pokúšal získať moc. Toto obdobie je známe pod pomenovaním „stodňové cisárstvo“
-18. júna 1815 sa odohrala jeho posledná, neúspešná bitka pri Waterloo v Belgicku. Porazili ho Wellington a von Blücher
-5. mája 1821 zomrel vo vyhnanstve na Ostrove sv. Heleny

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk