referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Staroveký Rím
Dátum pridania: 24.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dodoslav
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 290
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 

Rím získal nadvládu nad západným Stre-domorím.
Ovládnutie východného Stredomoria - Rím ďalej obsadil Macedó-niu,Dalmáciu (porazili tu grécke mestské štáty) Sýriu, Gréc-ko. Dedične získal Pergamon a stal sa svetovou ríšou - impé-riom.
Kríza Rímskej Republiky
Spoločenské zmeny po dobyvačných vojnách Ríma
- drobní roľníci po návrate z vojny nemali prostriedky na obno-venie spusteného majetku, boli nútení ho predať, odchádzali do miest, kde splinuli s proletármi
- zisky z provincií si privlastnili príslušníci senátskeho sta-vu, armádni jazdci vyberali dane z provincií - publikáni- vy-korisťovali platičov a obohacovali sa, narastali rozdiely medzi chudobnými a bohatými
Hospodárske zmeny po vytvorení impéria
- rímske trhy zaplavené lacným tovarom z provincií
- narastal počet otrokov - zakladanie veľkostatkov - veľkovýro-ba v poľnohospodárstve,
úpadok maloroľníctva, otroci vykonávajú ťažké práce - prechod k Antickému spôsobu výroby
Negatívne dôsledky:
Vojenské: oslabenie vojenskej sily Ríma, zníženie počtu voja-kov. Zakl. žold. vojska.
Sociálno - politické: nárast nobility - majetkovej nerovnosti, rímska chudoba sa stáva nespoľahlivou, žije z darov a volili toho, kto im dá viac darov, opovrhujú prácou - úpadok mravov
- snahy likvidovať republiku a demokraciu, lebo sa zdá, že im nezabezpečí bohatstvo
Narastanie rozporov:
 otroci - otrokári
 chudobní - bohatí
 Rím - spojenci
 Rím - provincie
Reformy bratov Grakchovcov - Snahy o hospodárske a spoloč. re-formy:
1. Pozemková reforma
2. Zníženie moci nobility
3. Rozšírenie práv občanov
Tibérius Grakchus (133 pnl) - tribún ľudu, navrhol zákon o po-zemkovom maxime ( nadmerná pôda sa mala rozdeliť) - neprijatý; keď kandidoval na tribúna ľudu bol zavraždený (zákon by poško-dil aristokraciu).
Gaius Grakchus (123,122 pnl) - vydal reformy v prospech chudo-by: nákup lacného obylia zo štátnej sýpky, súdnu moc previedol na stredné vrstvy, navrhoval aj udelenie spojencom rímske obči-anske práva, a tak si znepriatelil Rimanov , spáchal samovraždu a nobilita rozpútala biely teror proti prívržencom Grakchovcov.
Vojenská reforma - Gaius Marius (tribún ľudu) bol poverený boj-om proti numidskému kráľovi Jugurtovi (106 pnl) a po skúse-nostiach z bojov utvoril žoldniersku armádu (do ktorej prijal aj bezzemkov)
Otázka demokratizácie: Populári: zástancovia ľudu (populus - ľud) s cieľom demokratizovať pomery v ríši - podporovali re-formy; Gaius Marius
Optimáti: prívrženci nobility (optimus - najlepší), proti re-formám - L. C. Sulla
Rozpory prerástli do občianskej vojny (88-82 pnl).
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Staroveký Rím SOŠ 2.9731 2135 slov
Staroveký Rím SOŠ 2.9183 5529 slov
Staroveký Rím SOŠ 2.9329 481 slov
Staroveký Rím SOŠ 2.8147 1360 slov
Staroveký Rím SOŠ 2.9657 2009 slov
Staroveký Rím GYM 2.9145 901 slov
Staroveký Rím GYM 2.9353 1398 slov
Staroveký Rím GYM 2.9521 4027 slov
Staroveký Rím GYM 2.9607 1358 slov
Staroveký Rím 2.9176 1502 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.