referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Pondelok, 1. marca 2021
Staroveký Egypt
Dátum pridania: 05.12.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lola55555
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 683
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 12.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 21m 30s
Pomalé čítanie: 32m 15s
 
Posmrtný život

BA, KA


Spisy starých Egypťanov sa zmieňujú o duchovi ba, ktorý opustil telo v okamžiku smrti a vydal sa na cestu do ďalšieho života, ale zostával závislý na fyzickom tele: preto Egypťania chránili po smrti telo balzamovaním a starostlivým uložením v hrobke. Texty sa tiež zmieňujú o ka, životnej sile, ktorá sa rodí s telom, ale po jeho fyzickej smrti blúdi. Jedlo a pitie v hrobkách mali toto ka živiť.

Posledný súd

Veľkú úlohu u Egypťanov zohrával posledný súd - Boží súd. Každý človek sa ho veľmi obával. Pri poslednom súde vyšli najavo všetky hriechy, činy a previnenia, ktorých sa človek za života na Zemi dopustil. Duch po odchode z tela prešiel tunelom a po jeho opustení vstúpila duša do Siene oboch právd. V tejto sieni sedel na zlatom tróne boh Usire s kráľovskou korunou na hlave. Po ľavej strane stál boh Anupev so šakalou hlavou, ktorý na všetko dozeral. Napravo bol boh múdrosti a pisár bohov s hlavou ibisa Thovt, ktorý celý súd sledoval a zapisoval skutky mŕtveho.

Hlavnú činnosť súdu však predstavovalo váženie srdca a preto v strede siene stáli váhy, na ktoré sa vážili dobré skutky oproti zlým. Na jednej miske váh bolo položené srdce mŕtveho a na druhej pštrosie pero bohyne pravdy, spravodlivosti a poriadku Maat. Nad váhami sedel súdny tribunál bohov - 42 sudcov, ktorí súdili celý život mŕtveho. Tu pred kráľom Usirom dostal zosnulý možnosť hovoriť o svojich dobrých i zlých skutkoch a obhájiť ich. Na záver musel zodpovedať 42 otázok členom súdneho tribunálu a prisahať, že nevykonali žiadny hriech, ktorý bol na zozname možných hriechov, od neúctivého správania sa voči ľuďom, nadávok alebo krádeží. A na úplný koniec Anupev odvážil srdce oproti pštrosiemu pierku. Ten, kto sa úspešne obhájil a jeho srdce bolo ľahké ako pierko bol vyhlásený za ospravedlneného a nevinného. Bolo mu dovolené vstúpiť do ríše mŕtvych k Usirovi. No hrozilo nebezpečenstvo, že srdce prehovorí v neprospech zosnulého. Preto existovali zaklínadlá a prosby k srdcu, aby sa neobracalo proti nemu, aby ho neobviňovali z jeho činov. Tak isto keď mŕtvy klamal, zle zodpovedal otázky a misky váh ukázali, že srdce je ľahšie ako pravda, jeho srdce zožrala Veľká požieračka Amemait s hlavou krokodíla, telom hrocha a pazúrmi leva. Zo zosnulého sa stal zlý, nepokojný a blúdiaci duch, ktorý škodil živým a zasahoval im do životov.

Bohovia a najdôležitejšie hodnosti

Bohovia

Egypťania uctievali množstvo bohov, ktorý sa menili podľa oblastí a jednotlivých období. Často bohom prisudzovali rôzne zvieracie črty napr. Anupevovi hlavu šakala. Niektorý bohovia ako napríklad Re alebo Amon boli trestajúci bohovia a ich kňazi mali takú moc, že mohli ohroziť dokonca samotného faraóna. O chrámy kde bohovia sídlili sa staral štát a venoval na ich zabezpečenie celé bohatstvo. Kňazi ustavične vykonávali rôzne obrady. Každé ráno prišiel veľkňaz oživiť sochu boha priateľským objatím. Soche spravili rannú toaletu a priniesli jej pokrm. Osoby z ľudu sa k soche priblížiť len v dňoch veľkých slávností. Vtedy opúšťala chrám, nesená vernými, aby sa previezla v loďke po Níle.

Re

Anupev - egyptský boh, sprievodca a ochranca mŕtvych, neskôr spojovaný tiež s balzamovaním. Bol znázorňovaní v podobe čiernej psovitej šelmy (šakala), od Novej ríše tiež v ľudskej podobe s hlavou tejto šelmy.

Eset - grécky Ísis – egyptská bohyňa mágie a života zobrazovaná ako žena; nebeská vládkyňa sveta, darovala život a obilie, udržiavateľka poriadku vo svete aj v rodine. Sestra a manželka Usira, matka Hora; spolu s nimi tvorí božskú trojicu uctievanú v celom Egypte. Po zavraždení Usira bratom Sutechom zobrala časti jeho rozsekaného tela, zostavila ich a znovu oživila. Veriaci prechádzali zasväcovacími obradmi, ktoré im mali zaistiť po smrti druhý život. Kult je doložený už z konca 4.tis.pr.n.l. ; koncom 5.st.pr.n.l. prenikol do Grécka a v dobe helénizmu sa rozšíril po celom antickom svete. Bola stotožňovaná s Demétrou a Afroditou.

Hor - egyptský boh, pôvodne kozmického rázu (za jeho oči sú pokladané Slnko a Mesiac), od konca 4.tis.pr.n.l. bol stotožňovaní s panovníkom, neskôr chápaní ako jeho osobní ochranný boh. V mýte vystupuje ako syn Usira a Eset, ktorý pomstil svojho otca a prevzal jeho vládu. Znázorňovaní obvykle ako sokol alebo muž so sokoľou hlavou.

Usir– egyptský boh plodnosti a rastlinstva, zároveň pokladaný za vládcu ríše mŕtvych - boh smrti. Doložený od konca 5. dynastie, stal sa hneď jedným z najvýznamnejších egyptských bohov. Zobrazovaný s faraónskym bielym klobúkom na hlave. Býva často zelenej farby, lebo nie je celkom živý.

Usire, Anupev, Hor RE - egyptský boh predstavujúci slnko. Znázorňovaný v ľudskej podobe so slnečnou guľou na hlave alebo so sokoľou hlavou, tiež ako kocúr, šakal, lev. V mytológii pokladaný za vládca bohov, viac mýtov je spojená i s jeho pohybom po oblohe. Jeho kult vrcholil za 5. dynastie.

Amon - egyptský boh, pôvodne vzduchu, neskôr plodnosti, od polovice 2.tis. pred n.l. s rysmi štátneho božstva. Znázorňovaný v ľudskej podobe s dvojicou dlhých pier na korune, menej často v podobe barana alebo husy. Hlavným centrom jeho kultu boli Théby (chrámy v Karnaku a Luxore).

Ptah - egyptský boh pokladaný za vynálezcu a ochrancu remesiel a umenia. Pôvodne miestni boh Memfidy, ktorá zostala hlavným strediskom jeho
kultu. V okruhu mýtov vzniknutých v jeho chráme v Memfide označený za stvoriteľa sveta, ktorý bol stvorený v jeho srdci a jeho jazykom.

Hathor - egyptská bohyňa, pôvodne kozmického rázu, neskôr hlavne radosti, lásky, hudby a tanca. Často znázorňovaná v podobe kravy či ženy s kravskými rohmi so slnečným kotúčom a korunou.

Faraón

Faraóna v starovekom Egypte nazývali farao, čo znamenalo veľký dom. Faraónova výchova začínala už od ranného detstva. Pozorný učitelia ho učili predovšetkým športy, ako je poľovačka. Musel sa stať majstrom v lukostreľbe, aby neskôr mohol v púšti na svojom dvojkolesovom voze prenasledovať gazely a šípom ich skoliť. Jeho hlavným poslaním bolo nakloniť si pre svoje kráľovstvo všetkých bohov.

Veľkú časť svojho času venoval príkazom ako udržiavať a reštaurovať chrámy a svätyne, ale aj rozhodoval o práci roľníkov, vykonával spravodlivosť, vyhlasoval vojnu, uzatváral mier. Vládol nad svojimi hodnostármi, vezírmi, správcami a pisármi. Keďže faraóna považoval ľud za boha žijúceho na zemi, musel mať v ruke symboly nadprirodzenej moci: berlu a bič. Na korune mal zobrazeného hada, kobru uraeus. Faraón súdil v súlade s bohyňou Maat a tá ho inšpirovala a vnukávala mu zhovievavosť alebo prísnosť.

Faraónova rodina bývala veľmi početná, mával totiž niekoľko manželiek ( faraón Ramesse II. mal 162 detí ). Sobášili sa iba v rámci svojej rodiny, aby tak zachovali čistotu krvi. Panovník mohol voľne nakladať so všetkými mužmi a ženami vo svojej ríši. Bol jediným vlastníkom pôdy, majetku a zvierat a žil z práce stotisíc roľníkov. Svojim služobníkom, vojakom a priateľom prejavoval vďaku tak, že im prideľoval pôdu aj s roľníkmi.

Pisári

Pisár mal množstvo iných povinností ako len písať - vyberal dane, zabezpečoval vojnový poriadok a spravodlivosť, povolával vojenské ročníky, zorganizovával veľké zavlažovacie práce či službu v chrámoch. Musel byť prítomný aj počas bitky nečestných ľudí.

Pisárov vychovávali v chrámových školách. Museli vedieť napísať na papyrus texty zmlúv, súdnych opatrení, faraónových posolstiev, ale aj statkárov.
Zaujímavá je najznámejšia a najkrajšia socha pisára, ktorá sa našla v jednom hrobe v Sakkáre. Zobrazuje pravdepodobne vysokého dôstojného úradníka. Nikdy sa však pisára nedalo presne identifikovať, lebo sa stratil jeho kamenný podstavec s nápisom.

Kňazi

Úlohou kňazov bolo vo dne v noci zabezpečovať kult boha. Veriaci nesmeli preniknúť do svätyne chrámov. Keď kňaz chcel pristúpiť k soche boha musel sa najprv očistiť. Potom uložil k nohám obetné dary pričom odriekal modlitby. Kňazov vychovávali v domoch života pri chrámoch. V zvláštnych školách sa učili každé gesto, všetky modlitby a posvätné texty, ktoré patria ku kultu každého boha. Kňazi sa často venovali rituálnemu umývaniu. Očisťovali sa vodou z jazierka. Stav kňaza prechádzal z otca na syna.

Umelci

Faraóni veľmi dbali o údržbu palácov, chrámov a náhrobkov. Starali sa o ne početný umelci: kamenári, stavitelia, sochári, maliari a výrobcovia bronzových predmetov. Faraóni a egyptský boháči milovali vzácne, drahé predmety, ktoré majstri vyrábali v dielňach.

Úctu bohom a faraónom vyjadrovali Egypťania nezničiteľnými chrámami a hrobkami. Na ich stavbu potrebovali bloky kameňa. Vyhľadávanie takýchto blokov niekedy pripomínalo vojenskú výpravu. Napríklad Ramesse IV. Zmobilizoval takmer 10 000 mužov, aby vyhľadali kameň z Bekhenu. Výpravu sprevádzal veľkňaz boha Amona, dvadsať pisárov a veľký štáb. Na premiestňovanie kameňa bolo určených 5000 vojakov, veľa úradníkov, kňazov, koniarov, ba dokonca aj rybárov, ktorý mali mužov zásobovať jedlom: 130 lámačov kameňa a kamenárov vyhľadávalo a uvoľňovalo bloky, ktoré potom použili na stavbu chrámu a tesanie sôch. Bloky jeden po druhom ručne oddelili, prepravili po Níle loďou a vytiahli pomocou drevenej guľatiny alebo saní. Okrem chrámov a hrobiek stavali Egypťania pre faraónov a vysokých hodnostárov aj nádherné paláce. Stavby bývali aj poschodové.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Staroveký Egypt SOŠ 2.9466 340 slov
Staroveký Egypt SOŠ 2.9892 505 slov
Staroveký Egypt SOŠ 2.9249 432 slov
Staroveký Egypt GYM 2.9348 948 slov
Staroveký Egypt 2.9727 591 slov
Staroveký Egypt GYM 2.9497 935 slov
Staroveký Egypt GYM 2.9696 1372 slov
Staroveký Egypt GYM 2.9794 501 slov
Staroveký Egypt GYM 2.9945 565 slov
Staroveký Egypt GYM 2.9758 948 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.