Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Reformácia

Reformácia

1. Slovo reformácia pochádza z latinčiny a znamená – náprava, oprava.
Reformácia je náboženské hnutie od 15. storočia s cieľom nápravy v katolíckej cirkvi.
- hlavné ciele :
- odstránenie svetskej moci v cirkvi
- dodržiavanie zásad v cirkvi
= výsledok = konfesionalizácia – vznik nových cirkví
= západná cirkev bola rozdelená

2. Hlavné príčiny reformácie :
- kríza v katolíckej cirkvi :
= začala už v 11. storočí – rozdelenie cirkvi, boj o investitúru
= 12. storočie – oddelenie mníchov
= 14. storočie – Avignonské zajatie pápežov
= 15. storočie – Husiti v Čechách
- účastníci reformácie boli prenasledovaní a označovaní za kacírov

3. Nemecko :
- obyvatelia :
a) vyššia šľachta + cirkevní hodnostári
b) nižšia šľachta + poddaní – ich postavenie slablo, začali vznikať mestské a roľnícke
povstania

- Martin Luther – augustiánsky mních, zverejnil vo Wittenbergu 95 téz :
= 2/3 pôdy vlastnila cirkev
= odpor proti predávaniu odpustkov a morálnemu úpadku v cirkvi
- tieto tézy vyvolali :
- dišputy – rozhovory medzi Lutherom a cirkvou, Luther spochybnil prvenstvo cirkvi

- 3. 1. 1521 bol Martin Luther exkomunikovaný z cirkvi
- v roku 1521 sa konal Wormský snem
= cirkev, španielsky kráľ a rímsko-nemecký cisár Karol V. Habsburský požadujú od Martina Luthera koniec učenia
= Luther dostal právo obhajoby, prišiel na snem, ale svoje učenie neodvolal
- v máji 1521 bol vydaný tzv. wormský edikt, podľa ktorého bol Luther obvinený z kacírstva a bol daný do kliatby
- utiahol sa na hrad Wartburg, kde pokračoval v preklade Nového zákona
- jeho hlavná zásada – „Písmo sväté je jediná autorita“

4. Nemecká sedliacka vojna – 1524 - 1526 :
- Tomáš Muntzer :
- podnecoval sedliakov k nepokojom
- žiadal úplnú autoritu svätého písma
- kňazov si mali voliť obce
- v máji 1526 bolo povstanie potlačené M. Gaismarom
- v Nemecku došlo k obmedzeniu osobnej slobody pre poddaných – II. nevoľníctvo
5. Snem v Speyeri :
- v roku 1529 sa konal ríšsky snem v Speyeri
- katolícka strana na čele s Karolom V. dala hlasovať o správnosti reformácie
- zástancovia reformácie protestovali, aby sa o ich učení rozhodovalo hlasovaní
- podľa tohto protestu dostali názov – protestanti

6. Snem v Augsburgu – 1530 :
- Karol V. sa tu snažil zblížiť protestantov s katolíkmi a tým zachrániť jednotu kresťanstva
- ríšske kniežatá mali sformulovať svoje požiadavky
- Luther bol aj naďalej v kliatbe a preto na snem prišiel jeho spolupracovník – Filip Melanchton :
= vypracoval Augsburské vierovyznanie – teologický základ luteránskej cirkvi
- katolíci toto vierovyznanie odmietli

7. Reformácia vo Švajčiarsku :
- mala 2 centrá :
a) Zurich :
- Ulrich Zwingli – hlavný predstaviteľ
- hlavnou ideou bolo zlepšovanie života na Zemi
- rokovania s Karolom V.
- stali sa z nich nepriatelia = veľká chyba!!!
b) Ženeva :
- Ján Kalvín – francúzsky protestant, hlavný predstaviteľ
- najradikálnejšia vetva reformácie vo Švajčiarsku
- vytvoril učenie o predestinácii – učenie o osude
= človek musí vyčkávať počas života, či pôjde do neba alebo do pekla
- cieľ – vláda teokracie – vláda duchovnej moci

8. V roku 1566 Kalvínovci a Zwingliovci = kompromis – Helvícka konfesia = spojenie protestantov = vznikla jednotná reformná cirkev – Kalvinizmus.

9. Šírenie reformácie :
- sever – luteránstvo
- západ – kalvinizmus

10. Anglicko :
Významným predstaviteľom reformácie v Anglicku bol Henrich VIII., keď mu pápež odmietol povoliť rozvod s jednou so svojich manželiek, došlo k Supremačnému aktu, čiže rozchodu Anglicka s katolíckou cirkvou. Po smrti syna Henricha VIII. Eduarda I. na trón nastúpila Mária Katolícka alebo Krvavá, ktorá chcela prinavrátiť Anglicko ku katolíckej viere. Po nej nastúpila Alžbeta I., počas ktorej vlády sa opäť začalo prenasledovanie katolíkov. Došlo k upevneniu anglikánskej cirkvi.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk