Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh sa narodil 23. marca 1853 v Zunderte, malom holandskom mestečku. Jeho otec bol protestantský kazateľ. Matka pochádzala z umeleckej rodiny a preto našla Vincentovi, v jeho 16. rokoch, prácu u svojho brata v obchode s umeleckými predmetmi. Od roku 1876 pracoval ako výberca daní v Anglicku, kde sa stretol s veľkou chudobou, keď dokonca namiesto vyberania poplatkov chudobným pomáhal. Toto jeho ľudomilstvo (altruizmus) ho predurčil ku kazateľstvu, ale nezvládol štúdium a preto sa stal misionárom.

V roku 1878 odchádza do Boriange, baníckej oblasti v Belgicku a bieda, ktorú tu videl, bola ešte väčšia ako v Londýne. Šokovalo ho to a opäť sa s týmito úbohými ľuďmi stotožnil, rozdal im celý svoj majetok a sám žil ako najchudobnejší z nich. Toto sa veľmi nepáčilo cirkvi a preto ho v roku 1880 prepustila. Tieto skúsenosti s chudobou, ako i snaha byť užitočný sa premenili na želanie byť umelcom rukách božích. Odišiel do Bruselu, kde s pomocou svojho brata Thea študoval maliarstvo. Vo svojich začiatkoch sa vôbec neprejavovalo Vincentovo nadanie, no veľmi rýchlo v sebe rozvinul silnú umeleckú osobnosť s citom pre farebné kontrasty.
V roku 1881 si prenajal svoje prvé štúdio v Haagu a v lete 1882 tu dokončil svoje prvé akvarelové a olejové kompozície. V nasledujúcom roku sa začal venovať maľbe krajiny, ale pre nedostatok peňazí maľoval väčšinou samotných roľníkov. Jeho obrazy sa vôbec nepredávali a brat Theo sám anonymne kúpil niekoľko jeho obrazov, aby ho morálne podporil a umožnil mu ďalej maľovať. Avšak Vincent to nevedel a obviňoval brata, že nepredáva jeho obrazy tak, ako by mal. Theo, ktorý býval v Paríži sa snažil Vincenta upozorniť na impresionistov, ktorí pracovali so žiarivými farbami a nie s tmavými kompozíciami, ako on. Toto bol zlom vo Vincentovom živote.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk