Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

I. svetová vojna

I. svetová vojna

1. Vojnové nebezpečenstvá sa prejavovali aj v akciách proti vojne:
a) konflikt v Haagu:
- 1899 – medzinárodný súdny dvor
= zákaz bombardovania zo vzducholodí, zákaz používania otravných bojových látok, ochrana zajatcov a civilných obyvateľov, rešpektovanie prímeria
- 1907 - boli vypracované normy medzinárodného vojnového práva = ako postup proti krajinám, ktoré zapríčinili vojnu
b) 2. Internacionála: - 1889 – v Paríži
- medzinárodné združenie robotníckych sociálno - demokratických strán
= vrcholová robotnícka organizácia
- hlavnou úlohou bolo zabrániť vojne a udržať mier
c) katolícka cirkev – vojnu odmietala

2. 1. svetová vojna:
- príčina: rýchly dynamický rozvoj spoločnosti = rozvoj zbrojárstva a ľudstvo nezvládalo tento rozvoj
- expanzivalita Nemecka
- rozpory medzi blokmi
- zámienka:
- 28. 6. 1914 – srbský študent G. Princip spáchal atentát na Františka Ferdinanda d´Este v Sarajeve
- začiatok:
- 28. 7. 1914 – Rakúsko – Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku – začiatok 1. svetovej vojny
- bojovalo sa na troch frontoch: - západný
- východný
- južný / balkánsky

3. Charakter vojny:
a) svetový:
- vo vojne bojovalo 34 štátov (z 54)
- vojna: v Európe, v Zakaukazsku, na rozhraní Ázie, v kolóniách a oceánoch
- povolaných 70 miliónov vojakov
- 9 – 10 miliónov padlo
- 20 miliónov zranených
- 7 miliónov zajatcov

b) totálny:
→ do vojny boli zapojené všetky zdroje (materiálne i ľudské)

4. Osobnosti vojny:
- Wilhelm II. – Nemecko
- František Jozef I. – Rakúsko – Uhorsko
- Mikuláš II. – Rusko
- Juraj V. – Anglicko

5. Dotvorenie spolkov:
a) Dohoda: Veľká Británia, Francúzsko, Rusko
- 1914 – Japonsko
- 1915 – Taliansko
- 1916 – Rumunsko
- 1917 – USA, Grécko
b) Trojspolok:
- 1914 – Rakúsko – Uhorsko, Nemecko, Turecko
- 1915 – Bulharsko

6. Južný front:
- Srbsko, čiernomorské úžiny, Suezský prieplav, vnútrozemie Osmanskej ríše
- Dohoda – austrálske + novozélandské pluky
- 1915 – bitka o Dardanely - porážka Dohody
- bitka o polostrov Gallipoli
- 1916 – mezopotámska výprava v oblasti Suezu a Perzského zálivu
- 1915 – 1917 – genocída Arménov

7. Západný front: - rozhodujúci
- Nemci postupujú cez Belgicko na Francúzsko
- postup zastavený v 1. bitke
1. bitka:
- september 1914 – bitka pri Narne
- zrútenie plánu bleskovej vojny
- vojna sa zmenila na zákopovú – pozičnú vojnu
- apríl 1915 – 1x použili Nemci bojový plyn v bitke pri Ypri – 15 000 mužov zomrelo

2. bitka:
- február – december 1916 – bitka pri pevnosti Verdum
- najväčšia bitka 1. svetovej vojny
- skončila sa bez víťaza
- padlo 600 000 vojakov na oboch stranách

3. bitka:
- november 1916 – bitka pri rieke Somme
- straty na oboch stranách
- najkrvavejšia bitka
- 1x Veľká Británia použila tanky pri Cambre

8. Východný front:
- Rusko vstúpilo do vojny v oblasti východného Pruska
- postup bol rýchlejší ako Nemci predpokladali
- Rusi zastavení až pri Tannbergu (Stenberg) + postup zastavený pri Mazurských jazerách
- 1914 – ruská ofenzíva úspešná v južnej časti

1. Brusilová ofenzíva – 1914
- jar 1915 – začiatok vytláčania Rusov zo Slovenska
- dochádza k stabilizácii východného frontu, začiatok zákopovej vojny
- prerušená v júni – auguste 1916

2. Brusilová ofenzíva
- Rakúsko – Uhorsko muselo v šírke 480 km stiahnuť vojakov o 80 – 100 km na západ
- ofenzíva úspešná !

9. Taliansky front:
- máj 1915 – Taliansko prestúpilo k Dohode
- dôvody:
- chcelo získať od Rakúsko – Uhorska územie pri Tirolsku + Istriu + Dalmáciu
- dohodové krajiny to sľúbili
- do roku 1917 → 12 bitiek na rieke Isonzo = Soči
- jar 1917 – ofenzíva rakúsko – uhorskej armády
- Taliansku prichádzajú na pomoc spojenci
- 1915 – Nemci prechádzajú k totálnej ponorkovej vojne – 22. 2. → zapojili obchodné aj civilné lode
- 7. 5. 1915 – Nemci potopili Lusitaniu
- zahynulo 128 Američanov = USA vstup do vojny
- USA žiada o mier
- 6. – 7. 4. 1917 – USA vstup do vojny
10. Záverečná fáza vojny:
- koniec 1917 – mierové rokovania Ruska a Rakúsko – Uhorska
- na čele mierových rokovaní:
- Rusko – Trockij
- poverený uzavrieť mier s Nemeckom
- chce od Nemcov kapituláciu
- január 1918 – ofenzíva Ruska Nemeckom
- 3. 3. 1918 – podpísaný Brest – litovský mier
- Separátny mier Ruska – mier podpísaný len Ruskom
- krútenie východného frontu
- 1. svetová vojna sa na východnom fronte skončila
- jar 1918 – nemecká ofenzíva na západnom fronte
- júl 1918 – 2. bitka pri rieke Narne
- front prelomený, Nemecko speje k porážke
- 8. 8. 1918 – bitka pri rieke Aimeans
- zásadný prelom na západnom fronte
- 30. 9. 1918 – o prímerie žiada Bulharsko
- október 1918 – o prímerie žiada Turecko
- 24. 10. 1918 – Rakúsko – Uhorsko porazené pri rieke Piawe
- 3. 11. 1918 – Rakúsko – Uhorsko podpisuje kapituláciu
- 11. 11. 1918 – Nemecko podpisuje v Compienskom lese mier
- podpisuje generál Esberger do rúk maršala Focha
- koniec 1. svetovej vojny!

11. Dôsledky 1. svetovej vojny:
- 1. zmeny na mape Európy
- niektoré štáty  (Rakúsko – Uhorsko) – zmizli, iné zmenili svoj charakter (Nemecko, Rusko, Turecko) + vznikli nové štáty (Litva, Lotyšsko, Fínsko, ČSR, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko)
- Aliančný systém: systém viacerých krajín, ktoré sa zaviazali v prípade napadnutia jedného z členov aliancie poskytnúť mu vojenskú + diplomatickú podporu
Genocída:
- cielená politika likvidácie skupín obyvateľov z etnických, rasových a náboženských dôvodov
Izolucionizmus:
- stratégia krajiny odmietajúcej angažovať sa mimo priestoru životných záujmov vlastného štátu
Legitímnosť:
- oprávnenie
- v politickom systéme – podmienenosť ústave a zákonom podľa doby
Šovinizmus:
- extrémna podoba nacionalizmu
- vychádza z presvedčenia o nadradenosti vlastného národa a menejcennosti ostatných
Ultimátum:
- posledná kategorická požiadavka jednej strany voči inej strane udaním lehoty splnenia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk