Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dejiny Anglicka do nástupu Tudorovcov

=> 5. až 7. stor. => väčšiu časť Britských ostrovov ovládli germánske kmene – Sasi, Anglovia, Jutovia
=> prelom 6. a 7. stor. => vznik siedmich včasnostredovekých štátov => Kent, Wessex, Sussex, Essex, Východné Anglicko, Mercia, Northumbia
=> koncom 8. stor. => útoky Normanov
=> Viliam I. Dobyvateľ => zjednotil Anglicko, vytvoril silný feudálny štát
=> Kniha posledného súdu (Domesday Book) => údaje o rozlohe poľnohospodárskej pôdy, obyvateľstve, dobytku, náradí a celkových príjmoch z jednotlivých panstiev
=> stala sa podkladom na stanovenie daní
=> Henrich I. => syn Viliama Dobyvateľa
=> zlepšoval súdnictvo, financie aj správu koruny
=> po jeho smrti vypukla 19-ročná občianska vojna
=> kráľovská rada => získala rozhodujúcu úlohu v štátnej správe
=> Henrich II. => vládol nielen v Normandii a Anglicku, ale aj v rozsiahlych anglických dŕžavách, ženbou získal aj Akvitánske vojvodstvo
=> Ján Bezzemok => stratil dŕžavy vo Francúzsku
=> 1215 n. l. => Veľká listina slobôd => potvrdil rozsiahle slobody šľachty a cirkvi
=> oslabenie kráľovskej moci Vojna dvoch ruží:
=> 1455 n. l. => porážka Anglicka v storočnej vojne a začala sa „vojna dvoch ruží“, ktorá trvala 30 rokov; bola to vojna medzi Lancasterovcami a Yorkovcami
=> vojna spustošila takmer celé Anglicko
=> vyvrcholila za vlády Richarda III. z rodu Yorkovcov, ktorého zabil Henrich Tudor => zasnúbil sa s Alžbetou Yorkskou, tým sa skončila vojna.
=> nástupom Henricha Tudora nastupuje nová dynastia Tudorovcov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk