Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Veľká Británia

Veľká Británia

Veľkú Britániu tvoria: Anglicko, Škótsko, Wels, Severné Írsko.

Orgány štátnej moci a správy: Súčasnou hlavou štátu je kráľovná Alžbeta II. Vydala sa v roku 1947 za princa Filipa, vojvodu z Edinburghu. Po smrti svojho otca Georga VI. v r. 1953 nastúpila na trón. Kráľovná vo všetkých oblastiach personifikuje štát: je najvyšším súdnym orgánom, vrchným veliteľom ozbrojených síl a hlava anglikánskej cirkvi. V praxi sú jej právomoci veľmi obmedzené. Kráľovná jedná podľa doporučení vlády, ktoré nemôže ignorovať. Parlament má povinnosť informovať ju o všetkých dôležitých otázkach. Parlament zvoláva, odročuje a rozpúšťa, podpisuje ním schválené zákony, ktoré takto vstupujú do platnosti. Okrem predsedov a členov vlády menuje do funkcií štátnych predstaviteľov vo všetkých oblastiach: sudcov, dôstojníkov armády, vedúcich činiteľov cirkvi a pod. Vykonáva tiež radu ceremoniálnych funkcií: prijímanie veľvyslancov, štátnych návštev atď.

Mestské sídla - rástli spočiatku pomaly ako strediská poľnohospodárskych trhov či obchodov.
Londýn - najväčšie mesto štátu - v 19. stor. sa stal prvým novodobým miliónovým štátom na Zemi.
Služby a doprava - boli na vysokej úrovni.

Poľnohospodárstvo - živočíšna výroba, chov oviec a hovädzieho dobytka.

Priemysel - strojárstvo a liečivá.
Potravinárstvo - pivo a whisky.
Železničná doprava - úpadok.
Letecká doprava - najväčší rozmach.
Zahraničné vzťahy - veľmi široké.
Zisky z cestovného ruchu sú vysoké.
- UNESCO - Stonehage, Tower, Westminster...


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk