Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetové hospodárstvo

- 17. - 18. stor. = obdobie rozvoja výroby, obchodu

Poľnohospodárstvo
= pestovanie nových plodín
= prechod od 3-poľného k striedavému systému
- zánik úhoru = väčší výnos = každý rok sa pestovalo na celej ploche poľa
= pestovanie krmovín - ustajnenie dobytka = zlepšenie hnojenia = zánik úhora
= využíva sa námezdná prac. sila - práca za mzdu
- končí poddanstvo, feudálny systém

Remeselná výroba

= vznik manufaktúr - práca pomocou ruč. strojov a nástrojov
- viacero ľudí vyrába 1 výrobok, každý len jeho časť
- využíva sa práca za mzdu
- výnosnejšia a efektívnejšia

Obchod

= výroba pre trh
= rozvoj obchodu s predmetmi dennej potreby
= obchod so zámorím - do trojuholníka

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk