referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Pondelok, 29. novembra 2021
Pravek
Dátum pridania: 03.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: barby
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 861
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 

Tento proces významne ovplyvnili:
1. Prechod našich predkov z lesov na rovinu a s tým spojené zmeny v stavbe organizmu
2. Práca majúca najskôr náhodný, neskôr pravidelný charakter, ovplyvňujúca rozvoj mozgu
3. Život v kolektíve si vynútil vznik reči
4. Tepelne spracovaná potrava

Charakteristické znaky praveku:
Ř Spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov
Ř Nízka a pomaly vyvíjajúca sa spoločnosť
Ř Rovnosť (prirodzený stav)

Dve základné koncepcie vzniku sveta a človeka
a) Kreacionistická – svet a človeka stvoril Boh
b) Evolučná – Darwinova vývojová teória(1859) – život sa vyvíja z nižších foriem na vyššie, z jednoduchých na dokonalejšie ; po veľkom tresku dochádza k utváraniu vesmírnych telies a k vzniku najjednoduchších živočíchov, čoho svedectvom je vznik človeka
( Človek nepochádza z opice, ľudia a opice majú iba spoločných predkov)

Periodizácia praveku
Hoci v praveku iba pomaly dochádzalo k rozvoju spoločnosti predsa vznikla potreba rozčleniť ho na menšie obdobia.
a) Christian Jurgensen Thomsen rozdelil praveké predmety – pracovné nástroje podľa materiálu, a tým rozdelil pravek na tri doby:
Ř Kamennú, bronzovú, železnú
(to neskôr nestačilo – ďalšie delenie na staršiu, strednú, mladšiu)
b) Podľa stupňov rozvoja spoločnosti (spoločenskej organizácie)
Ř Obdobie vzniku, rozvoja, zániku pravekej spoločnosti
c) Podľa získavania hodnôt nevyhnutných k životu (spôsobu obživy)
Ř Obdobie koristníckeho (prisvojovacieho) hospodárstva - ľudia si prisvojovali to, čo v prírode nachádzali, čo im príroda poskytovala
Ř Obdobie produktívneho (výrobného) hospodárstva – ľudia už začali cieľavedome vyrábať to, čo potrebovali pre obživu
d) Podľa MORGANA a ENGELSA
Ř Obdobie divošstva, barbarstva a civilizácieOBDOBIE PRISVOJOVACIEHO HOSPODÁRSTVA
DOBA KAMENNÁ – STARŠIA – PALEOLIT
(3mil. – 150tisíc pnl)
Na začiatku antropogenézy (= hominizácia = vývoj človeka), boli predkovia človeka rovnako ako ostatné živočíchy koristníkmi- prisvojovali si to, čo našli v prírode. I paleolit sa vnútorne členil:
1. Starší (3mil.- 250tis.pnl) – ľudskí predkovia žili v tlupách, používali prvé pracovné nástroje(sekáč, úštep),príležitostne oheň napr. z horiacich stromov zapálených bleskom, nevedeli ho vznietiť:
AUSTRALOPITEK, ktorému predchádzal PITEKANTROPUS-OPOČLOVEK a RAMAPITEKUS
HOMO HABILIS = ČLOVEK ZRUČNÝ
HOMO ERECTUS = ČLOVEK VZPRIAMENÝ už lovil veľké zvieratá, čo si vyžadovalo, aby sa na ňom zúčastňovali všetci členovia tlupy – kolektívny lov.
Najstarší nález v Európe je z PREZLETIC pri Prahe (500TIS.pnl)
2. Stredný (250 – 40tis.pnl)
HOMO SAPIENS = ČLOVEK ROZUMNÝ už používal okrem dokonalejších nástrojov (pästných klinov) i prvú diaľkovú zbraň – oštep. Dokázal vznietiť oheň, žil v jaskyniach a stanových príbytkoch. Tlupa sa začína meniť na rod, špecializovali sa na lov určitého druhu zveri, vznikajú prvé náboženské a kultové predstavy, do popredia sa dostáva žena.
Náleziská u nás: GÁNOVCE pri Poprade, na úpätí Vysokých Tatier; Šaľa nad Váhom, jaskyňa Šipka pri Štanbergu
NEANDERTÁL z Neanderovho údolia (Nem.) – najstarší obyvateľ Európy, drsný primitívny človek so zvieracou tvárou
3. Mladší (40- 10tis.pnl) – posledné obdobie koristníckeho hosp.
HOMO SAPIENS SAPIENS hovoril už artikulovanou rečou. Dochádza k prirodzenej deľbe práce medzi mužom a ženou, ktorá má vedúce postavenie = matriarchát, upevňoval sa rod. Vznikajú prvé náboženstvá: totemizmus, animizmus, petišizmus, mágia.
Najstaršie prejavy: Jaskyňa troch bratov v Pyrenejách, Altamira v Špan., u nás : Moravianska Venuša(Poprad), Viestonická Venuša

OBDOBIE PRISVOJOVACIEHO HOSP. v Strednej Európe
OBDOBIE VÝROBNÉHO HOSP. na Blízkom Východe
STREDNÁ DOBA KAMENNÁ – MEZOLIT (10 –8tis.)
Po pleistocéne(doba ľadová) odchádzajú s ľadovcami aj väčšie zvieratá. Človek už používa luk a šíp.

OBDOBIE VÝROBNÉHO HOSPODÁRSTVA v Strednej Európe
MLADŠIA DOBA KAMENNÁ - NEOLIT
Ľudia sa už neuspokojili len s tým, čo našli v prírode, ale začínajú cieľavedome vyrábať- neolitická revolúcia. S tým súvisí prvá spoločenská deľba práce: a)poľnohospodári–obrábali pôdu a žili usadlým spôsobom života
b)pastierov - chovali dobytok a kočovali
Do popredia vystupuje mužská sila a zručnosť, matriarchát je vystriedaný patriarchátom.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pravek SOŠ 2.8815 7355 slov
Pravek SOŠ 3.0029 465 slov
Pravek SOŠ 2.9806 1337 slov
Pravek SOŠ 2.9553 2919 slov
Pravek SOŠ 2.9634 780 slov
Pravek 2.9416 70 slov
Pravek 2.9838 536 slov
Pravek GYM 2.9494 12698 slov
Pravek 2.9811 586 slov
Pravek 2.9890 286 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.