Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Realizmus

Je umelecký smer a zároveň metóda uplatňujúca sa od polovice 19storočia a v priebehu 20storočia založená na kritickom poznávaní skutočnosti, ktoré vychádza z pravdivého zobrazenia ľudskej osobnosti a jej rozmanitými vzťahmi v realite. Umelci sa v literatúre snažia o komplexnosť pravdivého zobrazenia. Realisti sa snažia vystihnúť všeobecný charakterový vplyv(typizácia postáv- vlastnosti istého typu sú charakteristické pre množstvo podobných ľudí z istej spoločenskej vrstvy.)

Typy majú často negatívny charakter, záporné vlastnosti, ktoré sú vyexponované do symbolickej podoby. Realizmus si všíma postavy všetkých spoločenských vrstiev(z podsvetia, z najvyšších kruhov buržoázie a aristokracie). Spisovatelia používajú nové výrazové prostriedky- všetky vrstvy slovnej zásoby nárečia, hovorové výrazy, archaizmy, argoty. Žánrové útvary,ktoré najmä sa uplatňujú :román, epická poézia, spoločenské drámy, novely, poviedky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk